Angela Parry

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Nyrsio Dros Dro

Angela.Parry2@wales.nhs.uk


Cymhwysodd Angela fel nyrs gyffredinol gofrestredig yn Llundain, gan ymgymryd â rolau clinigol a rheolaeth yn Llundain a Southampton cyn symud i addysg gofal iechyd.

Mae hi wedi cael llawer o swyddi uwch yn y sector addysg uwch, gan gynnwys yr Arweinydd Strategol ar gyfer Rhaglenni Cyn-Gofrestru a Chyfarwyddwr Addysg Glinigol yn Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Florence Nightingale, King’s College London.

Mae hi'n hyrwyddwr brwd dros ddysgu rhyngbroffesiynol ac wedi ennill sawl gwobr am ei chydweithrediadau addysgu sy'n canolbwyntio ar ofal cleifion mwy diogel. Canolbwyntiodd ei PhD ar archwilio gwallau rhoi meddyginiaeth.

Yn 2014 dyfarnwyd iddi Brif Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (Advance HE erbyn hyn) am ei harweiniad strategol o addysgu a dysgu.

Wrth symud i Gymru yn 2016, penodwyd Angela i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae dal ganddi rôl Uwch Ddarlithydd er Anrhydedd.

Penodwyd Angela yn Gyfarwyddwr Nyrsio Dros Dro yn AaGIC ym mis Mehefin 2020.