Cyfarwyddiaeth Meddygol

05/07/19
Dr Tom Lawson

Deon Meddygol Ôl-raddedig

Tom.Lawson2@wales.nhs.uk

01443 846343

30/01/19
Yr Athro Push Mangat

Cyfarwyddwr Meddygol

Pushpinder.Mangat2@wales.nhs.uk

01443 846361

31/01/19
David Thomas

Deon Deintyddol Ôl-raddedig

David.Thomas26@wales.nhs.uk

01443 824233

31/01/19
Yr Athro Margaret Allan

Deon Fferylliaeth

Margaret.Allan2@wales.nhs.uk

01443 824296

31/01/19
Charlette Middlemiss

Pennaeth Moderneiddio'r Gweithlu

Charlette.Middlemiss@wales.nhs.uk

01443 846371