Cyfarwyddiaeth Meddygol

Yr Athro Push Mangat
30 January 2019
Yr Athro Push Mangat

Cyfarwyddwr Meddygol

Push.Mangat@wales.nhs.uk

01443 846361

Yr Athro Peter Donnelly
31 January 2019
Yr Athro Peter Donnelly

Deon Meddygol Ôl-raddedig Dros Dro

Peter.Donnelly@wales.nhs.uk

01443 824287

David Thomas
31 January 2019
David Thomas

Deon Deintyddol Ôl-raddedig

David.Thomas26@wales.nhs.uk

01443 824233

Yr Athro Margaret Allan
31 January 2019
Yr Athro Margaret Allan

Deon Fferylliaeth

Margaret.Allan2@wales.nhs.uk

01443 824296

Charlette Middlemiss
31 January 2019
Charlette Middlemiss

Pennaeth Moderneiddio'r Gweithlu

Charlette.Middlemiss@wales.nhs.uk

01443 846371