Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

 

 
Cyfarfodydd a Lleoliadau i Ddod:

 

Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019

Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ

Dydd Iau, 30 Ionawr 2020

Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ

Dydd Iau, 26 Mawrth 2020

Betsi Cadwaladr