Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

 

 
Cyfarfodydd a Lleoliadau i Ddod:

 

Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2019 (9:00)

Ystafell Cynadledda, 
Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ

Dydd Iau, 30 Ionawr 2020

Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ

Dydd Iau, 26 Mawrth 2020

Betsi Cadwaladr