Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

 Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.


Cyfarfodydd i ddod:
Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Iau 24 Medi 2020

Cyfarfod y Bwrdd Cyhoeddus 9:30 - 11:30

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyhoeddus 12:00 - 13:00

Digwyddiad Arddangos Cyhoeddus 14:00 - 16:00

Bydd pob cyfarfod a digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein. 

Cofrestrwch i ymuno â'r cyfarfod yma.

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhad yn cynnwys gwybodaeth am sut i ymuno â'r weminar.

Dydd Iau 26 Tachwedd 2020 Cyfarfod cyhoeddus 10:00 – 14:00 Bydd pob cyfarfod a digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein. Cyhoeddir y manylion ymuno yma yn nes at y dyddiad.