Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

 

 
Cyfarfodydd i ddod:

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Iau 26 Mawrth 2020

10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

I'w gadarnhau

Dydd Iau 28 Mai 2020

10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, 
Ty Dysgu

Dydd Iau 30 Gorffenaf 2020

10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, 
Ty Dysgu

Dydd Iau 24 Medi 2020

10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, 
Ty Dysgu

Dydd Iau 26 Tachwedd 2020

10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, 
Ty Dysgu