Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd yn fisol ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

 

 
Cyfarfodydd a Lleoliadau i Ddod:

 

Dydd Iau, 28 Mawrth 2019 Betsi Cadwaladr:
Awditoriwm,
Canolfan Catrin Finch,
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam,
Ffordd yr Wyddgrug,
Wrecsam,
LL11 2AW 
Dydd Iau, 30 Mai 2019  Powys:
Ystafell y Bwrdd,
Ty Glasbury,
Ysbyty Bronllys,
Bronllys,
LD3 0LU
Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 Hywel Dda
Dydd Iau, 26 Medi 2019 Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ
Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ
Dydd Iau, 30 Ionawr 2020 Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ
Dydd Iau, 26 Mawrth 2020 Betsi Cadwaladr