Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

 

 
Cyfarfodydd a Lleoliadau i Ddod:

 

Dydd Iau, 26 Medi 2019 Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ
Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ
Dydd Iau, 30 Ionawr 2020 Ty Dysgu,
Cefn Coed,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ
Dydd Iau, 26 Mawrth 2020 Betsi Cadwaladr