Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd yn fisol ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

Cyfarfodydd a Lleoliadau i Ddod:
(D.S. mae rhai o’r lleoliadau i’w cadarnhau)
  • Dydd Mawrth, 2 Hydref: Oaks Room, QED Centre, Main Avenue, Treforest Estate, Pontypridd, CF37 5YR
  • Dydd Iau, 29 Tachwedd:
  • Dydd Iau, 20 Rhagfyr:
  • Dydd Iau, 31 Ionawr:
  • Dydd Iau, 28 Chwefror:
  • Dydd Iau, 28 Mawrth: