Cyfarfodydd, Agendâu, a Phapurau

 Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.


Cyfarfodydd i ddod:
Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Iau 26 Mawrth 2020
Y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd yr achosion o COVID-19.
10:00 – 12:00 Ystafell gyfarfod 11,
Ty Dysgu
Dydd Iau 28 Mai 2020
Y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd yr achosion o COVID-19.
10:00 – 14:00 Ystafell Cynhadledd AaGIC,
Ty Dysgu
Dydd Iau 30 Gorffenaf 2020
Cyfarfod cyhoeddus
10:00 – 14:00 Ystafell Cynhadledd AaGIC,
Ty Dysgu
Dydd Iau 24 Medi 2020
Cyfarfod cyhoeddus
10:00 – 14:00 Ystafell Cynhadledd AaGIC,
Ty Dysgu
Dydd Iau 26 Tachwedd 2020
Cyfarfod cyhoeddus
10:00 – 14:00 Ystafell Cynhadledd AaGIC,
Ty Dysgu