Chris Jones

Cadeirydd

Amdanaf i

Cadeirydd

Chris Jones

 

 


Dechreuodd Dr Chris Jones ei rôl newydd fel Cadeirydd Dros Dro y sefydliad newydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru ar 1 Hydref 2017.

Bu Chris yn gweithio fel meddyg teulu am 32 mlynedd fel Uwch Bartner ym Mhractis Bro Taf ym Mhontypridd.

Roedd yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf rhwng 2009 a 2017, a chyn hynny, roedd yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Rhondda Cynon Taf ers 2004.

Cafodd Chris CBE am ei wasanaethau i ofal iechyd drwy GIG Cymru yn 2007, lle y mae ei ddiddordebau wedi cynnwys iechyd y boblogaeth a gofal sylfaenol.

Creodd “Gosod y Cyfeiriad: Gwasanaethau Cychwynnol a Chymuned – Rhaglen Strategol ar Gyfer Cyflenwi” yn 2009. Yn ogystal â hynny, arweiniodd dri Adolygiad Gweinidogol: Gogledd Cymru (2004), Gwent (2006), a Gwasanaethau y Tu Allan i Oriau (2014).

Bu Dr Jones yn Gadeirydd Cydlynol y Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd ers 2014, a bu hefyd yn Gadeirydd Conffederasiwn GIG Cymru yn ystod 2015/16.

Mae hefyd yn aelod o Dasglu Gweinidogol y Cymoedd.

Mae Dr Jones wedi cefnogi’r Mesurau Arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a bu’n aelod o Grŵp Llywio 111 a’r Bwrdd y Rhaglen Gofal heb ei Drefnu ers 2016.

Mae Chris wedi ymrwymo i’r GIG yng Nghymru drwy gydol ei fywyd. Mae’n briod â Babs ac mae ganddo dri blant sydd bellach yn oedolion. Ei brif ddiddordebau yw ei wyrion a’i wyresau, pysgota, gwaith coed, ffotograffiaeth, opera, cerddoriaeth glasurol, a darllen.