Tina Donnelly

Aelod Annibynnol

Amdanaf i

Aelod Annibynnol

Tina Donnelly

 

 


Mae Tina yn nyrs gofrestredig, sydd hefyd wedi hyfforddi fel bydwraig, ac wedi cwblhau hyfforddiant arbenigol mewn gofal cardiaidd, gofal lliniarol ac addysgu clinigol. Tina oedd Cyfarwyddwr y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru o 2004 - 2018, ac mae hefyd wedi dal nifer o swyddi uwch reoli yn y GIG.

Gweithiodd Tina am 12 mlynedd mewn addysg uwch, ac mae wedi gweithio yn Llywodraeth Cynulliad Cymru fel Swyddog Nyrsio, gan gynghori ar bolisi iechyd a nyrsio, rheoleiddio, adnoddau dynol, ymchwil ac addysg.

Mae Tina yn gymrawd anrhydeddus o Brifysgol De Cymru ac yn gymrawd o'r Coleg Nyrsio Brenhinol. Derbyniodd CBE am wasanaethau i Nyrsio, y Lluoedd Arfog ac Undebau Llafur ac mae'n Ddirprwy Raglaw dros Forgannwg Ganol. Ym mis Ebrill 2019, cafodd Tina ei hurddo yn Uchel Siryf Morgannwg Ganol. Mae hi hefyd yn Gydymaith i'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig.