John Hill-Tout

Aelod Annibynnol

Amdanaf i

Aelod Annibynnol

John Hill-Tout

 

 


Mae gan John 40 mlynedd o brofiad o weithio mewn sefydliadau mawr a chymhleth o fewn y GIG a’r Llywodraeth.

Bu’n gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Gweithredol, ac am gyfnod o chwe mis fel Prif Weithredwr Dros Dro yn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Bryste.

Gadawodd y GIG yn 2001 i ddechrau ar swydd fel Cyfarwyddwr Perfformiad a Gweithrediadau o fewn Adran Iechyd Llywodraeth Cymru, cyn ymddeol yn 2007.

Bu’n gwasanaethu fel aelod annibynnol o Fwrdd Iechyd Cwm Taf o 2009 tan 2017, lle roedd ganddo gyfrifoldeb arbennig dros faterion ariannol, a bu’n gwasanaethu fel Cadeirydd yr Is-Bwyllgor Archwilio a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Perfformiad a’r Gweithlu.