Ruth Hall

Aelod Annibynnol

Amdanaf i

Aelod Annibynnol

Ruth Hall

 

 


Mae Ruth, sy’n meddu ar gymwysterau meddygol, wedi ymarfer ym maes pediatreg ac iechyd plant cyn arbenigo mewn meddyginiaeth iechyd y cyhoedd yng ngogledd Cymru, gan wasanaethu fel Prif Swyddog Meddygol Cymru o 1997 tan 2005.

Ers hynny, mae wedi dal swyddi cynghorol ac anweithredol fel aelod o Bwyllgor Cynghori Iechyd y Cyhoedd NICE, bwrdd Asiantaeth yr Amgylchedd ac ar hyn o bryd, Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ers 2015, mae wedi cyd-gadeirio Cydweithrediaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru, gan ganolbwyntio ar wella gwasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru.

Mae’n llywodraethwr Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd, ac mae hefyd yn gadeirydd gwadd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.

Mae’n aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd a’i Bwrdd yng Nghymru.