Heidi Phillips

Aelod Annibynnol

Amdanaf i

Aelod Annibynnol

Heidi Phillips

 

 


Mae Heidi wedi bod yn feddyg teulu yn ne Cymru ers 2001, ac ar hyn o bryd mae’n Athro Cyswllt/Cyfarwyddwr Derbyniadau ar gyfer y rhaglenni Meddygaeth a Meddygon Cyswllt i Raddedigion yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Mae’n Gymrawd yr Academi Addysgwyr Meddygol, ac yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae gan Heidi ddiddordeb arbennig mewn recriwtio a chadw meddygon teulu yng Nghymru, ac mae’n arwain y gwaith o ddatblygu academi gofal sylfaenol.

Mae’n frwd ynghylch ehangu mynediad i ysgolion meddygol, ac yn aelod o Fwrdd Cynghrair Dethol y Cyngor Ysgolion Meddygol, ac yn arwain ar sawl llif gwaith yn ymwneud â chydraddoldeb/anabledd.