Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthficrobaidd y Byd

Mae Wythnos  Ymwybyddiaeth Gwrthficrobaidd y Byd yn ymgyrch fyd-eang a gynhelir bob mis Tachwedd (18-24 Tachwedd) i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymwrthedd gwrthficrobaidd.

Mae gwrthficrobaidd, gan gynnwys gwrthfiotigau, yn feddyginiaethau a ddefnyddir i atal a thrin heintiau.

Gyda’r cynnydd yn y defnydd o wrthfiotigau daw heriau yn ymwneud ag ymwrthedd gwrthficrobaidd a heintiau (dyma pryd mae bacteria yn newid dros amser ac nad ydyn nhw'n ymateb i wrthfiotigau mwyach, gan wneud heintiau'n anoddach i'w trin a chynyddu'r risg o ledaeniad clefydau, salwch difrifol a marwolaeth) a achosir gan wrthfiotigau. Yn fwy nag erioed, mae stiwardiaeth gwrthficrobaidd yn hanfodol wrth gynorthwyo’r defnydd priodol o wrthfiotigau yn ein system gofal iechyd heddiw.

Ar y dudalen hon fe welwch amrywiaeth o adnoddau a gwybodaeth ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Cymerwch gip i weld sut y gallwn chwarae rhan hanfodol yn un o'r bygythiadau mwyaf i iechyd byd-eang - ymwrthedd gwrthficrobaidd.

Cliciwch ar y botymau isod i weld yr adnoddau fideo.

1. Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau: Newid o Lwybr Mewnwythiennol (IV) i un Geneuol

Cliciwch yma i gael mynediad i'r gweminar.

Cefnogaeth mynediad gweminar

Rhaid i unigolion fewngofnodi i'r wefan yn gyntaf. I’r rhai nad ydynt eisoes wedi cofrestru ar ein gwefan, gallant wneud hynny yma.

Mae rhagor o wybodaeth am gael mynediad ato ar gael yma: how to find out more about a registration already made.

Mewngofnodwch ac allan o'r system i adnewyddu'r dudalen cyn yr argymhellir ei gweld.
 

2. Llid yr Isgroen (Cellulitis) a Lymffoedema – diweddariad canllawiau

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad i'r gweminar, cliciwch yma.


3. Haint Clostridiwm Difficile: diweddariad cyngor gwrthficrobaidd

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad i'r gweminar, cliciwch yma.


4. Gwrthfiotigau Hirdymor a Phroffylactig 

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad i'r gweminar, cliciwch yma.


5. Diweddariad NICE – Rheoli Heintiau Llwybr Troethol (UTIs) yn gofal sylfaenol

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad i'r gweminar, cliciwch yma.


6. Acne a Rosacea: Trosolwg o'r rheolaeth o fewn gofal sylfaenol a fferylliaeth gymunedol 

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad i'r gweminar, cliciwch yma.

1. Stiwardiaeth Gwrthficrobaidd ac Ymwrthedd i Ragnodwyr

Cliciwch yma i gael mynediad i'r pecyn.

 

2. Stiwardiaeth Gwrthficrobaidd ar gyfer Fferylliaeth Gymunedol

Cliciwch yma i gael mynediad i'r pecyn.

 

Cefnogaeth mynediad

Rhaid i unigolion fewngofnodi i'r wefan yn gyntaf. I’r rhai nad ydynt eisoes wedi cofrestru ar ein gwefan, gallant wneud hynny yma.

Mae rhagor o wybodaeth am gael mynediad ato ar gael yma: how to find out more about a registration already made.