Neidio i'r prif gynnwy

Fframwaith rheoli ansawdd

Abstract image

Mae'r Fframwaith Rheoli Ansawdd (QMF) yn ein tywys wrth fonitro hyfforddiant, adborth a phryderon.

Mae'r QMF yn disgrifio:

  • y rhanddeiliaid rydyn ni'n gweithio gyda nhw
  • y set o brosesau a ddefnyddiwn i reoli ansawdd hyfforddiant a sicrhau diogelwch cleifion
  • y sefydliadau rydyn ni'n rhyngweithio â nhw.

Yn y bôn, mae'r fframwaith yn dangos ein hatebolrwydd i'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) fel y rheolydd.

Sut mae rhoi adborth ar fy hyfforddiant?

Mae sawl ffordd o roi adborth ar eich hyfforddiant gan gynnwys yr arolwg GMC blynyddol: adborth diwedd lleoliad, adborth trwy gynrychiolwyr dan hyfforddiant i'r arbenigedd, neu'n uniongyrchol i'ch goruchwyliwr addysgol, cyfarwyddwr y rhaglen hyfforddi neu'n uniongyrchol i'r Uned Ansawdd.

Sut mae AaGIC yn defnyddio'r adborth a roddaf?

Mae AaGIC yn defnyddio'ch adborth i driongli tystiolaeth ar draws arbenigeddau a rhaglenni hyfforddi i sicrhau bod rhaglenni'n cydymffurfio â safonau hyfforddi cenedlaethol ac i allu ymchwilio i unrhyw feysydd sy'n peri pryder a datrys unrhyw broblemau gyda rhaglenni hyfforddi.

Mae'r fframwaith rheoli ansawdd yn nodi proses i'n galluogi i ymchwilio i bryderon trwy broses fesul cam (y broses wedi'i thargedu ) sy'n caniatáu i Dimau Cyfadran lleol roi adborth inni ar bryderon cychwynnol a gwella tystiolaeth neu, os yw pryderon yn fwy difrifol, neu'n dod yn fwy difrifol, bydden yn ymweld ag adrannau a chyfweld hyfforddwyr a hyfforddeion yn ogystal ag uwch staff i gael adborth pellach a gweithio gydag adrannau ar gynllun gweithredu i ddatrys pryderon gyda monitro parhaus.

Beth arall mae AaGIC yn ei wneud i sicrhau hyfforddiant o ansawdd uchel?

Yn ogystal â nodi a rheoli pryderon hyfforddiant, rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod systemau a threfniadau llywodraethu priodol ar waith i gefnogi cyflwyno hyfforddiant o ansawdd uchel. Rydym yn gwneud hyn trwy ymweliadau comisiynu blynyddol â darparwyr addysg lleol i hwyluso trafodaeth strategol ynghylch nifer y swyddi hyfforddi sydd ar waith ac i ystyried yr amgylchedd addysgol.

Proses adrodd rhaglenni hyfforddi blynyddol (ASR), wedi'i hwyluso gan yr Uned Ansawdd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob arbenigedd gyflwyno adroddiad hunanasesu blynyddol yn erbyn safonau rheolydd. Yna mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn bwydo yn ôl i arbenigeddau er mwyn gwella trefniadau llywodraethu gyda rhaglenni hyfforddi a rhannu arfer gorau.

Ffeiliau

 Yn penodi ôl-CCST ar Gontract Hyfforddi Cyfnod Penodol mewn Orthodonteg (PDF, 223Kb)
 Gweithdrefn Mamau Newydd a Menywod Beichiog (PDF, 218Kb)
 Sefydliad y GIG Polisi Secondiad (PDF, 394Kb)
 Tachwedd 2021 (PDF, 10.4Mb)
 Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant ym maes Radioleg (PDF, 174Kb)
 Glan Clwyd updated job ad welsh (Word, 226Kb)
 Duty Decision 6 - Cymraeg (Word, 38Kb)
 Duty Decision 5 (Word, 63Kb)
 Simulation Team Event Flyer 16 Dec 2021 - Cymraeg (PDF, 601Kb)
 Simulation - Cardiff Uni Image (jpg file, 534Kb)
 January Standing Order 2021 (Word, 322Kb)
 Mitigating actions (PDF, 157Kb)
 Adult Operational Guidance 2021 - Cymraeg (PDF, 1.3Mb)
 Covid-19 FAQ's for Managers and Staff 2021 (Word, 101Kb)
 Virtual Wards (PDF, 1.8Mb)
 ICDM Duty Decision 2 - Cymraeg (Word, 79Kb)
 ICDM Duty Decision 1 - Cymraeg (Word, 73Kb)
 Welsh Language Scheme - Cymraeg 2021 (Word, 1.7Mb)
 Mental health work stream (jpeg file, 2.5Mb)
Specialty training
 AHP Job Profiles 2021 - Cymraeg (PDF, 2.6Mb)
Faculty lead advert
 Amanda Portlock (jpg file, 518Kb)
 Head of Surgery Vacancy 2021 (Word, 32Kb)
 Post-registration Foundation Pharmacist stakeholder event (Welsh) (PDF, 108Kb)
 HEIW's Biodiversity and Decarbonisation Strategy 2021-24 - Cymraeg (PDF, 534Kb)
 Records Management Policy Oct 2021 - Cymraeg (Word, 90Kb)
 TPD Job description MF.docx (Word, 100Kb)


 NHS Wales Bursary Terms and Conditions Sep 2021 onwards.pdf (PDF, 346Kb)


 GP Appraiser Guidance (PDF, 147Kb)
 GP Appraiser JD/PS Cymraeg (PDF, 326Kb)
 AHP Autumn Webinar 2021 (jpg file, 54Kb)
 Abigail James (jpg file, 247Kb)
 Nurse Staffing Programme Information Leaflet - Cymraeg 2021 (PDF, 523Kb)
 Trygyrfa 3 (png file, 1.9Mb)
 Trygyrfa 2 (png file, 2.2Mb)
 Trygyrfa 1 (png file, 1.2Mb)
 Careersville 3 (png file, 1.9Mb)
 Careersville 2 (png file, 2.2Mb)
 Careersville 1 (png file, 1.6Mb)
 Graduate Cap (jpeg file, 4.1Mb)
 General Management Graduates 2021 (jpg file, 1.9Mb)
 PESTEL Resource Final CYM (PDF, 238Kb)
 SWOT Resource CYM (PDF, 267Kb)
 Primary Care Data Analysis Resource Welsh (PDF, 442Kb)
 Primary Care WFP Template Welsh (PDF, 203Kb)
 FL (YG) BCUHB - JD & PS 01-11-2021 cym (Word, 355Kb)
 FL (GC) BCUHB - JD & PS 01-11-2021 cym (Word, 354Kb)
 FL (WREX) BCUHB - JD & PS 01-11-2021 cym (Word, 355Kb)
 BCUHB Faculty Lead Advert - Cymraeg (Word, 226Kb)
 FL (Quality) HDUHB - JD & PS 01-11-2021 cym (Word, 342Kb)
 FL (Trainees) HDUHB - JD & PS 01-11-2021 cym (Word, 340Kb)
 FL (Trainers) HDUHB - JD & PS 01-11-2021 cym (Word, 338Kb)
 Faculty Lead Application Form - Cymraeg (Word, 284Kb)
 HDUHB Faculty Lead Advert - Cymraeg (Word, 223Kb)
 Audit Committee Brief 201021 (Draft 25.10.21 )_(DB) AP.cyf hyd 21.docx (Word, 34Kb)


 SL Hospital Process - CYM (PDF, 107Kb)
 SL Practice Process CYM (PDF, 105Kb)
 C and D Awards 2021 (jpg file, 153Kb)
 Consultant Clinical Scientist Consultation (PDF, 350Kb)
 Medical Science (jpeg file, 2.3Mb)
 Emergency Medicine (jpeg file, 5.9Mb)
 resources (png file, 1.1Mb)
 FAQ - General Bursary Terms Conditions - Revised v2 cym.pdf (PDF, 977Kb)
 NHS Wales Bursary - AHP HCS Briefing Paper Sept 2021 - Welsh.pdf (PDF, 137Kb)


 Paediatric Easy Read FAQ's - Welsh (PDF, 675Kb)
 FAQ for children and young people - Welsh (PDF, 316Kb)
 Faculty Lead (Specialty Portfolio) CVUHB Advert 2021 (Word, 224Kb)
 FL CV - JD PS 21-06-2021 (Cymraeg).doc (Word, 337Kb)


 FL Application Form (cym).docx (Word, 284Kb)
 Advert - FL (SP) - CV (Cymraeg) (2).docx (Word, 224Kb)
 Mental Health summary (PDF, 612Kb)
 Adolygiad o Asesiadau Rhan I o dan Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: (PDF, 1.0Mb)
 Board Meeting Minutes September 2021 - Welsh (Word, 61Kb)
 Fframwaith Cymwyseddau (jpeg file, 4.0Mb)
 Fframwaith Cymwyseddau GIG Cymru i Nyrsys sy'n gweithio mewn Ymarfer Cyffredinol (PDF, 2.3Mb)
 Student Passport Welsh Language.pdf (PDF, 110Kb)


 PACT (PDF, 169Kb)
SAS - Job advert
Cefnogaeth
 NHS Wales General Management Graduate Programme (jpg file, 264Kb)
 AHP Summer Webinar Transcript - Cymraeg (PDF, 259Kb)
 EDLS Perioperative (Word, 22Kb)
 Framwaith Perioperative (Word, 174Kb)
 Webinar (jpeg file, 4.3Mb)
 Virtual Fair (jpeg file, 6.4Mb)
 FL Application Form (cym).docx (Word, 284Kb)


 Advert - FL (Trainees) - SB (cym).docx (Word, 225Kb)
 FL (Trainees) SBUHB - JD PS 01-10-2021 (cym).doc (Word, 314Kb)
 WFP Capability Assessment Tool (Excel, 76Kb)
 HEIW Workforce Planning Toolkit Primary Care (Excel, 1.1Mb)
 HEIW WfP Toolkit (Excel, 1015Kb)
 Workforce Planning Guidance to Support the WFP Toolkit (Word, 1.7Mb)
 Template for Developing a Strategic Workforce Plan (Word, 45Kb)
 SWOT Resource (Word, 31Kb)
 PESTEL Resource Final (Word, 24Kb)
 Mapping Career Pathways Guidance (Word, 473Kb)
 Step Approach to Projects Final (Word, 812Kb)
 Gender pay gap 19-20 (Word, 167Kb)
 Canllawiau Gweithredol Pediatreg (Word, 3.9Mb)
 Workforce strategy (PDF, 7.6Mb)
MPWiP
 Telerau ac Amodau Bwrsariaeth GIG Cymru 2020 (PDF, 153Kb)
 Lucy OT Student (png file, 682Kb)
 Begw (png file, 627Kb)
 Occupational Therapy (jpeg file, 5.5Mb)
 Cwestiynau Cyffredin - Amodau Telerau Bwrsariaeth Cyffredinol (PDF, 977Kb)
 Telerau ac Amodau Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru Medi 21 (PDF, 846Kb)
 WPWip App Cymru (Word, 114Kb)
 Modiwlau Hyfforddi (Word, 31Kb)
Meddygon SAS
 Disgrifiad Swydd TPD Seiciatreg CAMHS (Word, 45Kb)
 Llawfeddygaeth Graidd Disgrifiad Swydd TPD (Word, 68Kb)
 2022 Minimum scores (PDF, 108Kb)
 Dosbarth Meistr Nodau Gofal (PDF, 4.4Mb)
 Specialty Trainee Handbook (PDF, 439Kb)
 Nurse Staffing Team Mental Health newsletter - CYM - Word (Word, 237Kb)
 AWNSP - Mental Health newsletter- CYM - PDF (PDF, 343Kb)
 Nurse Staffing Team Paeds newsletter - CYM - Word (Word, 419Kb)


 Nurse Staffing Team HV newsletter - CYM - Word (Word, 176Kb)


 Nurse Staffing Team DN newsletter - CYM - Word (Word, 198Kb)


 Nurse Staffing Team Adult newsletter - CYM - Word (Word, 278Kb)


 Faculty Lead Application Form - Sept 2021 Cymraeg (Word, 284Kb)
 Faculty Lead Job Description - Sept 2021 Cymraeg (Word, 323Kb)
 Faculty Lead Advert - Sept 2021 Cymraeg (Word, 223Kb)
 210902 - ECQC (Open) - Final Boardbook - CYM (PDF, 6.0Mb)


 Ffurflen ganiatâd (Word, 495Kb)
 Versha 2 (png file, 820Kb)
 Versha 3 (jpg file, 258Kb)
 Board Minutes (Open) 27 May 2021-en-cy-C.docx cym (PDF, 247Kb)


 Board Minutes (Open) 10 June 2021 (CYM) (PDF, 213Kb)
 Pharmacy update Final 2021 Cymraeg (PDF, 2.5Mb)


 Unconfirmed Minutes (Open) ECQC 250621 CYMRAEG (PDF, 330Kb)


 Respect and Resolution Policy FINAL April 2021 - Cymraeg (PDF, 1.4Mb)


 Post-registration Foundation Pharmacist stakeholder event CYMRAEG (PDF, 109Kb)


Trawsnewidiad
 Nurse Staffing Team DN newsletter - BIL.pdf (PDF, 383Kb)


 Nurse Staffing Team Adult newsletter - BIL.pdf (PDF, 467Kb)


 Nurse Staffing Team HV newsletter - BIL.pdf (PDF, 272Kb)


 Nurse Staffing Team Paeds newsletter - BIL.pdf (PDF, 811Kb)


 210729 - Board (Open) - FINAL-Boardbook (CYM) v2 (PDF, 8.3Mb)


 Audit and Assurance Committee minutes July 2021 (PDF, 245Kb)


 Annual Report 2020-21 Cymraeg 30.07.21 (PDF, 2.1Mb)
 Audit Committee Brief 210721 (PDF, 74Kb)


 Lefelau Gofal Cymru Pediatreg Drafft (PDF, 436Kb)
 IMT additional document for JD July 2021 cymraeg (PDF, 137Kb)
 IMT TPD Job Description July 2021 cymraeg (PDF, 207Kb)
 Radiology TPD Job Description July 2021 cymraeg (PDF, 175Kb)


 Bursary Terms and Conditions 2021 Welsh (PDF, 300Kb)
 Annual Report 2020-21 BV 28.07.21 Welsh (PDF, 2.5Mb)
 Cynllun Blynyddol 2021-22 (PDF, 1.4Mb)
 Annual report 2019-20 (cym) (PDF, 3.5Mb)
 IPC Framework final (PDF, 1.4Mb)
 AAC final boardbook July 2021 (PDF, 9.4Mb)


 Digital Skills Comptency and Learning Network Event Agenda July 21 CYMRAEG (PDF, 263Kb)


 AGM Agenda July 2021 (PDF, 195Kb)


 Audit and Assurance Committee Boardbook July 2021 CYMRAEG (PDF, 6.8Mb)


 Wellbeing-Support-for-the-Dental-Team (PDF, 1.3Mb)
 paediatric image (jpg file, 175Kb)
 Llwybr Prentisiaeth Cymru mewn Mamolaeth a Phediatreg (Word, 170Kb)
 EDLS Cymru (Word, 22Kb)
 PGES - FL App Form (Cymraeg) (Word, 284Kb)
 PGES - FL C&V JD&PS - July 2021 (Cymraeg) (Word, 337Kb)
 PGES - FL C&V Advert - July 2021 (Word, 224Kb)
Canllawiau dirprwyo Cymru Gyfan
 Parental Leave checklist 2021 (Word, 164Kb)
 Education Committee briefing - June 2021 CYM.pdf (PDF, 130Kb)
 Audit Committee briefing 9.06.21 (Cym) (PDF, 78Kb)


 cym - DH National Recruitment process - Wales (pptx file, 2.1Mb)
 2021-06-24 ECQC-Boardbook (PDF, 5.6Mb)


 PHW Dental Public Health Good Practice Guide_welsh (PDF, 246Kb)
 Audit Committee briefing 9.06.21 Cymraeg.pdf (PDF, 77Kb)


 Audit Committee briefing 9.06.21 Cymraeg (Word, 31Kb)


 Medicine (jpeg file, 2.3Mb)
 Egwyddorion Rhoi Meddyginiaethau a'u Heffeithiau ar Unigolion (Word, 58Kb)
 Rhoi Chwistrelliad Dŵr Halen wrth osod Canwla Mewnwythiennol (Word, 57Kb)
 Rhoi Inswlin Isgroenol drwy Ddyfais Pin (Word, 58Kb)
 Rhoi Meddyginiaethau drwy Gathetr Wrinol (Word, 56Kb)
 Rhoi Meddyginiaethau drwy Diwbiau Jejwnol -Gastrostomi (Word, 57Kb)
 Rhoi Meddyginiaethau drwy'r Rectwm (Word, 58Kb)
 Rhoi Meddyginiaethau drwy'r Wain (Word, 61Kb)
 Rôl Ail Wiriwr yn y gwaith o Baratoi a Gweinyddu Meddyginiaethau (Word, 57Kb)
 Sgiliau Sylfaenol ar gyfer Rhoi Meddyginiaeth a Monitro'r Effeithiau ar Unigolion (Word, 57Kb)
 All Wales Information Security Policy v2 CYM (PDF, 268Kb)


 All Wales Internet Use Policy v3.docx CYM (PDF, 279Kb)


 All Wales Information Governance Policy v2 CYM (PDF, 271Kb)


 Board papers 10 June 2021 (PDF, 952Kb)


 Adroddiad fferyllfa (PDF, 3.3Mb)
 Unconfirmed Minutes AAC 6 May 2021 (PDF, 264Kb)


 Unconfirmed ECQC Minutes 9 February 2021 (PDF, 368Kb)
 Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd (Agored) Cyfrifon Terfynol - 9 Mehefin 2021 (PDF, 5.8Mb)


 Audit and Assurance Committee minutes April 2021 (PDF, 307Kb)
 Education, Commissioning and Quality Committee papers February 2021 (PDF, 8.4Mb)
 Arlwyo (jpg file, 170Kb)
 Templed adolygu (Word, 174Kb)
 EDLS Comparison (Word, 22Kb)
 Board papers May 2021 (PDF, 5.7Mb)
 GDS CT manyleb person 2021 (Word, 280Kb)
 GDS CT disgrifiad swydd (Word, 19Kb)
 crynodeb y gynhadledd (PDF, 148Kb)
 Rhaglen gynhadledd (PDF, 109Kb)
 Taflen (PDF, 245Kb)
 Llythyr cefnogi (PDF, 116Kb)
 Delwedd gefnogol (jpg file, 1.1Mb)
 COVID-19 Dental Foundation Training joint statement May 2021 (PDF, 174Kb)
 May 21 - Awareness Raising session - Welsh transcript (Word, 43Kb)
 Public Health Wales Specialty Training Programme EOI (PDF, 185Kb)
 Audit and Assurance Committee briefing May 2021 (PDF, 82Kb)
Dental Nurse Post-Qualification Certificate Courses
 Audit and Assurance Committee Papers May 2021 (PDF, 5.5Mb)
 AaGIC Agored (PDF, 5.2Mb)
 Microhyfforddiant mewn Therapi Cerdd (PDF, 159Kb)
 Therapi Drama ac Iechyd Meddwl.pdf (PDF, 131Kb)


 Therapi Cerdd ar gyfer Dementia.pdf (PDF, 130Kb)


 Therapi cerdd mewn ysbyty pediatrig (PDF, 112Kb)


 Seicotherapi Symudiadau Dawns - Llesiant Staff Astudiaeth Achos 1.pdf (PDF, 118Kb)


 Dulliau Gweithredu Seicotherapi Celf mewn Goruchwyliaeth Glinigol.pdf (PDF, 110Kb)


 Côr sy’n Ystyriol o Affasia.pdf (PDF, 123Kb)


 Grŵp Amenedigol Celf ar gyfer Lles (PDF, 77Kb)


 Canu er Lles Iechyd yr Ysgyfaint Caerdydd - sesiwn ymuno (PDF, 140Kb)


 Trafodaeth am Oruchwyliaeth Greadigol a Cherdd (PDF, 107Kb)


 Gwaith Therapi Cerdd Llawrydd mewn Addysg ADY (PDF, 145Kb)


Current vacancies
 Yr uned ganu - trawsgrifiad (PDF, 143Kb)
 Therapi Celf – Oedolion Hŷn (PDF, 143Kb)


 Therapi Cerddoriaeth Nordoff Robbins (PDF, 133Kb)


 Trainee update 20 April 2021 (PDF, 157Kb)
 COVID-19 joint statement on annual leave April 2021 (PDF, 173Kb)
 Audit and Assurance Committee briefing April 2021 (Word, 83Kb)
 COVID-19 Dental Foundation Training joint statement April 2021 (PDF, 96Kb)
 Therapi Celf a Chyd-gynhyrchu (PDF, 937Kb)
 Ext Physical tree - Cym.pdf (PDF, 53Kb)


 Emotional support - cym.pdf (PDF, 29Kb)
 Aphasia Choir Presentation Cymraeg.pdf (PDF, 1.6Mb)
 CYM - Music Therapy for Dementia.pdf (PDF, 367Kb)
 Audit and Assurance Committee papers April 2021 (PDF, 14.8Mb)
 Yr uned ganu (PDF, 296Kb)


 Therapi celf ar sail meddwleiddio (PDF, 1.1Mb)


 Gwella gwasanaethau trwy bartneriaethau (PDF, 937Kb)
 Therapi cerddoriaeth (PDF, 1.8Mb)
 Canu ar gyfer iechyd yr ysgyfaint Caerdydd (PDF, 66Kb)
 Therapi cerdd - ysbytai plant (PDF, 2.0Mb)
Bwletin Gweithlu Gofal Sylfaenol/Primary Care Newsletter
 Dan Groen: Rhwystrau a Chyfleoedd Therapi Symudiadau Dawns a Chelf (PDF, 154Kb)
 Canolfan Adnoddau Glasoed Caerdydd (PDF, 39Kb)
 Blog: Mae therapi cerddoriaeth yn gwella iechyd babanod cynamserol (PDF, 46Kb)
 Sut y gall therapi cerddoriaeth helpu plant pryderus (PDF, 81Kb)
 Visioning document (Word, 199Kb)
 Blog: Therapi cerdd yn 'The Wallich' (PDF, 126Kb)
 Beth yw seicotherapi celf? (PDF, 68Kb)
 Creative supervision poem - drama therapy (PDF, 89Kb)
 Beth yw therapi cerdd? (PDF, 51Kb)
 Bursary FAQs Cymraeg 2021 (Word, 50Kb)
Newyddion
 Therapi cerdd yn nhy hafan - trawsgrifiad (PDF, 69Kb)
 Histogram o sgoriau ymgeiswyr yn 2021 (PDF, 93Kb)
 Bursary Appeal Policy 2021 Cymraeg (PDF, 277Kb)
 Bursary Appeal Form 2021 Cymraeg (Word, 121Kb)
 Bursary Review Form 2021 Cymraeg (Word, 122Kb)
 Strategic equality plan 2020-2024 (PDF, 2.8Mb)
Programmes - Resources (Cym)
Trainee progression governance
LTFT
Cyfarfodydd bwrdd, agendâu a rheolau sefydlog
QI
Iechyd a lles staff
Training programmes
Diweddariadau'r Prif Weithredwr
Spring Webinars
Trainer bulletins
Healthcare Science
Healthcare science
Covid
Bwrsariaeth y GIG
Educational Development
Careers
Two files
Covid-19
 COVID-19 FAQs Medical - Nov 2020 (PDF, 290Kb)
 Consultation and Surveys Privacy (PDF, 354Kb)
 Privacy notice consultations (PDF, 400Kb)
e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru
Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth
Arferion da
Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan
Cefnogaeth broffesiynol-Pwy ydyn ni
HyfforddiGweithioByw Meddygol
Unwaith i Gymru 2020
Strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol
Hysbysu dyfodol y Gweithlu Iechyd Meddwl yng Nghymru
Arolwg staff GIG Cymru 2020
Arloesi ar Adegau Heriol