Neidio i'r prif gynnwy

Treuliau a thaliadau

Telir cynrychiolwyr lleyg ar gyfradd o £40.25 yr hanner diwrnod ac unrhyw gostau rhesymol ychwanegol.

Mae'r ffurflenni hawlio i'w gweld isod a dylid eu cyflwyno fel copïau wedi'u sganio wedi'u llofnodi i heiw.qa@wales.nhs.uk. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu, cysylltwch â'r cyfeiriad e-bost uchod. Mae rhagor o fanylion am sut i lenwi'r ffurflenni hawlio i'w gweld yn y llawlyfr cynrychiolwyr lleyg.

Gellir dod o hyd i ffurflen dreuliau a ffurflen hawlio ffioedd ar y dudalen gwybodaeth ar gyfer cynrychiolwyr lleyg presennol.