Neidio i'r prif gynnwy

Cyfrifoldebau cynrychiolydd lleyg

Prif gyfrifoldebau'r rôl yw:

  1. cynrychioli budd y cyhoedd
  2. diogelu diogelwch cleifion
  3. sicrhau penderfyniadau (a phrosesau) cyson, tryloyw a chadarn)
  4. craffu ar benodiadau ac asesiadau
  5. help gydag ansawdd a safonau
  6. rhowch adborth i'r Ddeoniaeth

Byddwch yn cwrdd â'r gofynion hyn trwy fynychu digwyddiadau i ni a rhannu eich barn.

Gellir dod o hyd i'n holl bolisïau a gweithdrefnau yn y pecyn sefydlu a llawlyfr cynrychiolwyr lleyg yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau y gellir gofyn i chi eu mynychu.