Neidio i'r prif gynnwy

Dyddiadau newydd MedTRiM

Dates on a calendar

Cwrs Ymarferydd MedTRiM (Rheoli Gwydnwch Trawma Meddygol)

Yn gredadwy, yn ymarferol, yn bragmatig ac yn seiliedig ar ymarfer hyddysg ym maes trawma, mae’r cwrs dysgu cyfunol hwn yn cynnig strategaethau rheoli synnwyr cyffredin ar gyfer rheoli a chefnogi canlyniadau seicolegol niweidiol ar gyfer staff sy’n ymwneud â phrofiadau a allent fod yn drawmatig yn y gwaith. Byddwch yn dysgu fframwaith er mwyn gweithredu strategaeth reoli i gefnogi cydweithwyr, ac yn derbyn offer ac adnoddau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol. Mae’r cwrs hefyd yn darparu ac yn cyfeirio strategaethau hunan-ofal a chadwraeth/ gwella gwytnwch priodol.

Bydd y sesiwn yn cael ei chymedroli gan Mark Stacey ac Andy McCann.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau yn heiw.newinitiatives neu ffoniwch: 01443 824241.