Neidio i'r prif gynnwy

Dyddiadau newydd MedTRiM

Dates on a calendar

Cwrs Ymarferydd MedTRiM (Rheoli Gwydnwch Trawma Meddygol)

Bydd y cwrs ar-lein hwn ar gael i’w gwblhau ar Lwyfan Dysgu MiMentor rhwng 23 Ebrill a 23 Mai 2021.

Yn gredadwy, yn ymarferol, yn bragmatig ac yn seiliedig ar ymarfer hyddysg ym maes trawma, mae’r cwrs dysgu cyfunol hwn yn cynnig strategaethau rheoli synnwyr cyffredin ar gyfer rheoli a chefnogi canlyniadau seicolegol niweidiol ar gyfer staff sy’n ymwneud â phrofiadau a allent fod yn drawmatig yn y gwaith. Byddwch yn dysgu fframwaith er mwyn gweithredu strategaeth reoli i gefnogi cydweithwyr, ac yn derbyn offer ac adnoddau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol. Mae’r cwrs hefyd yn darparu ac yn cyfeirio strategaethau hunan-ofal a chadwraeth/ gwella gwytnwch priodol.

Cofrestrwch ar Eventbrite trwy erbyn 23 Ebrill 2021. Anfonir dolen atoch ar ôl y dyddiad hwn gyda chyfarwyddiadau ymuno. Hyd y cwrs yw 10 awr.

Bydd y sesiwn yn cael ei chymedroli gan Mark Stacey ac Andy McCann.

Sesiwn ddilynol: Mae gennych tan 23 Mai 2021 i gwblhau'r dysgu o bell, ar ôl hyn bydd disgwyl i chi fynd i sesiwn ddilynol rithwir fyw gyda Mark Stacey ac Andy McCann - dyddiad i'w gadarnhau.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau yn heiw.newinitiatives neu ffoniwch: 01443 824241.