Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae gwneud cais am hyfforddiant LTFT?

Doctor with a stethoscope

Gellir dod o hyd i wybodaeth gynhwysfawr am y cynllun hyfforddi LTFT yng Nghymru yn y llawlyfr hyfforddi LTFT (PDF, 549KB).

Mae'r broses hyfforddi llai na llawn amser (LTFT) (PDF, 327Kb) yn crynhoi'r broses ymgeisio a chymeradwyo yng Nghymru.

Cyn gwneud cais, cynghorir hyfforddeion i drafod eu cynlluniau gyda'r cynghorydd arbenigedd LTFT perthnasol neu gyfarwyddwr y rhaglen hyfforddi (TPD) i ddarganfod yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar eu hyfforddiant yn y dyfodol. Bydd angen i'r hyfforddai lawrlwytho, cwblhau a chyflwyno ffurflen gais / adnewyddu hyfforddiant LTFT (Word, 85KB) i'w TDP ac anfon copi ohoni at y tîm LTFT.

Dylai hyfforddeion anelu at gyflwyno ceisiadau wedi'u cwblhau o leiaf bedwar mis cyn y dyddiad cychwyn a ffafrir i sicrhau bod y broses wedi'i chwblhau a bod hyfforddeion a sefydliadau cyflogi / cynnal yn cael cyfnod rhybudd addas o'r newid a gynlluniwyd. Mae'n bosibl y bydd y dyddiad dechrau arfaethedig yn cael ei ohirio os na chyflwynir y ffurflen mewn digon o bryd.

Dim ond ar ôl i'w cais am hyfforddiant / ffurflen adnewyddu gael ei gymeradwyo gan AaGIC y bydd hyfforddeion yn cael cadarnhad o'r dyddiad y bydd eu hyfforddiant LTFT yn dechrau. Mae manylion pellach ar gael yn y llawlyfr hyfforddi LTFT (PDF, 549KB).

Cyswllt hyfforddiant LTFT

Tracy Shellard
Swyddog Gweithredol - Hyfforddiant LTFT

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)
Ty Dysgu
Cefn Coed
Nantgarw
CF15 7QQ

Ffon: 01443 846345 (uniongyrchol)
E-bost: Hyfforddiant LTFT

Adnoddau LTFT