Neidio i'r prif gynnwy

Cynghorwyr LTFT

Line up of doctors

Manylion Cyswllt Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi LTFT - Rhagfyr 2020

Manylion Cyswllt Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi LTFT - Rhagfyr 2020
ACCS
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Ella Harrison Hansley
Meddygaeth damweiniau ac achosion brys
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Lyndsey Macdonald
TPD Jane Gwilliam
Meddygaeth acíwt
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Nia Rathbone
TPD Thomas Cozens
Anaestheteg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Elizabeth Duff
Craidd Graeme Lilley
Meddygaeth clywedol
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Deepak Rajenderkumar
Cardioleg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Anirban Choudhury
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Ahmed Hailan
Oncoleg glinigol (radiotherapi)
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Helen Passant
Cyfarwyddwr Rhaglen (TPD) - De Nachi Palaniappan
Cyfarwyddwr Rhaglen (TPD) - Gogledd Jill Bishop
Ffarmacoleg glinigol a therapiwteg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Krishna Channarayapatna
Niwroffisioleg glinigol
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Gareth Payne
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Benny Thomas
Hyfforddiant meddygol craidd
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD (CTM ac ABMU) Vikas Lodhi
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD (BC) Siva Shrikanth
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD (HD) Lena Izzat
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD (CAV, Felindre ac AB) Inder Singh
Llawfeddygaeth Craidd
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Sarah Hemington-Gorse
Dermatoleg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Natalie Stone
TPD Avad Mughal
Gogledd Orllewin Rob Lister
Diabetes ac Endocrinoleg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Neera Agarwal
Gastroenteroleg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Lisa Williams
TPD Lawrence Sunderraj
Ymarfer cyffredinol
Ymholiadau Cynghorydd Hyfforddiant LTFT i TPD a Hyfforddiant Meddygon Teulu Dr Mair Hopkin General Practice Section
Llawfeddygaeth gyffredinol
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Jo Hilton
TPD Mike Stephens
Meddygaeth geriatreg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Nicky Leopold
TPD Rhian Morse
TPD (Gogledd) Vedamurthy Adhiyaman
GIM
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Biju Mohamed
GUM
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Kathir Yoganathan
Haematoleg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Nagah Gurashi Elmusharaf
TPD Ceri Bygrave Abdelrahman
Clefydau heintus
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Andrew Freedman
Meddygaeth gofal dwys
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Bethan Gibson
Llawfeddygaeth wyneb a geneuol
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD (De) David Drake
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD (Gog-orll) Emma Woolley
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD (Aintree) Ann Bagley
Oncoleg feddygol
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Satish Kumar
Neffroleg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD David Glover
Niwroleg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Andrea Lowman
Niwrolawdriniaeth
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Liam Gray
TPD John Martin
Obstetreg a gynaecoleg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Sue Bell-Thomas
TPD Makiya Ashraf
Offthalmoleg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Patrick Watts
Otolaryngology
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Sarah Farmer
TPD Stuart Quine
Pediatreg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Dr Pola Grzybowska
TPD Gogledd Orllewin Margred Capel
Meddygaeth liniarol
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Dr Pola Gryzbowska
TPD Margred Capel
Patholeg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Alison Finall
Histopatholeg - TPD David Hywel Thomas
Patholeg Cemegol - TPD Dr Mike Badminton
Microbioleg Feddygol - TPD Harriet Hughes
Patholeg Richard Attanoos
Llawfeddygaeth blastig
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Nick Wilson-Jones
Seiciatreg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Emily Harrington
TPD uwch - Oedolion Cyffredinol Somashekara Shivashankar
Cleifion oedrannus Amrita Varanasi
Craidd Marque Fernando
Plant a'r Glasoed Amani Hassan /
Mark Griffiths /
Sheriffa Dalrymple
Fforensig Mark Janas /
Tom Wynne
Anawsterau Dysgu Basil Cardoza /
Penny Letchford
Meddygaeth iechyd cyhoeddus
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Sian Griffiths
Radioleg
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Alison Evans
TPD (De-orllewin) Aleksander Marin
TPD (Gogledd Orllewin) Ed Favill
Meddygaeth adsefydlu
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Jenny Thomas
Meddygaeth anadlol
Cynghorydd hyfforddiant LTFT Katie Pink
TPD Helen Davies
Rhewmatoleg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Charlotte Jenkins
Meddygaeth strôc
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Shakeel Ahmad
Trawma ac orthopaedeg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Khitish Mohanty
Wroleg
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Timson Appanna
Llawfeddygaeth fasgwlaidd
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Ian Williams
WCAT
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Donald Fraser
WCLTF
Cynghorydd Hyfforddiant LTFT a TPD Ian Collings