Neidio i'r prif gynnwy

Manteision ymuno â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF)

Two students during the forum

Ymhlith manteision ymuno â’r fforwm mae:

 • amser i fynd i gyfarfodydd, fydd yn cael eu cyfrif fel oriau ar leoliad
 • cyfleoedd rhwydweithio gan gynnwys gyda ffigurau proffil uchel yn y GIG, prifysgolion a

Llywodraeth Cymru

 • cymorth cyfoedion gan aelodau presennol y fforwm a chyn-aelodau’r fforwm
 • hunan-ddatblygu
 • adeiladu sgiliau cyfathrebu a chydweithio
 • magu hyder
 • cyfleoedd i glywed siaradwyr ysbrydoledig a chymhellol
 • cyfleoedd i roi mewnbwn i bolisïau ac arferion addysgol gofal iechyd cenedlaethol
 • cymryd rhan mewn amgylchedd dysgu efelychiadol rhyngddisgyblaethol
 • edrych yn wych ar eich CV!
 • cael tystysgrif

Mae gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gytundeb gyda phrifysgolion Cymru, sy’n nodi y bydd myfyrwyr sy’n mynd i gyfarfodydd fforwm a chymryd rhan ynddynt yn derbyn oriau ar leoliad am yr amser hwn. Er mwyn hawlio’r oriau hyn, bydd cofrestr yn cael ei chynnal ddwywaith yn ystod y cyfarfod, a bydd AaGIC yn rhoi gwybod i’ch prifysgol eich bod wedi mynychu. Caiff gweithgareddau myfyrwyr eu cofnodi, ac os na fydd myfyrwyr yn mynd i ddau allan o dri o’r cyfarfodydd, mae’n bosibl y bydd yr aelodaeth yn cael ei ganslo. Os na all myfyrwyr fynychu cyfarfod, bydd angen anfon ymddiheuriadau.

Mynediad at borth ar-lein WHSF

Peilot tri mis yw’r porth hwn, felly mae ymgysylltiad yn hanfodol i’w lwyddiant .

Mae’r porth yn fantais ychwanegol i’r myfyrwyr hynny sy’n parchu ymrwymiadau’r fforwm. Mae’n adnodd digidol dwyieithog sy’n rhoi mynediad at ystod eang o wybodaeth, adnoddau a rhwydweithiau y gall myfyrwyr ymgysylltu â nhw a hyrwyddo gweithio amlddisgyblaethol.

Defnyddiwyd dull cynhwysol wrth ddatblygu’r dudalen hon er mwyn sicrhau y gall gyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol a hyrwyddo tegwch o ran cael mynediad at gyfleoedd dysgu ledled Cymru.

Bydd y porth yn galluogi myfyrwyr i ymgysylltu ag ystod o fyfyrwyr iechyd cyn-cofrestru ledled Cymru yn y rhwydwaith WHSF, a thrafod gwybodaeth benodol i’r pwnc yn eu rhwydwaith unigol eu hunain.

Yn yr adran hon

Two students during the forum
Manteision ymuno â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF)

Ymhlith manteision ymuno â’r fforwm mae.

Group of people sitting down during WHSF
Pwyllgor Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF)

Mae Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF) yn datblygu pwyllgor fydd yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer pob rhwydwaith arbenigol.

Collage of images showing food, football pitch and students
Cyfarfodydd Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF)
Two members of the WHSF
Beth mae cyn-aelodau ac aelodau presennol yn ei ddweud?