Neidio i'r prif gynnwy

Arfarnu Meddygon Teulu

Patient discussing with his GP

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu ac yn rheoli’r broses arfarnu meddygon teulu ar gyfer oddeutu 2,600 o feddygon teulu yng Nghymru. Darperir y gwasanaeth hwn ar ran byrddau iechyd.

Ein nod yw darparu arfarniad blynyddol gyda sicrwydd ansawdd i bob meddyg teulu cymwys sydd â chysylltiad rhagnodedig â Swyddog Cyfrifol yng Nghymru, drwy ein system arfarnu ar-lein bwrpasol - System Arfarnu ac Ailddilysu Meddygol – MARS.

Mae arfarnu yn broses broffesiynol, ffurfiannol a datblygiadol. Mae’n ymwneud â nodi anghenion datblygu, nid rheoli perfformiad. Mae’n broses gadarnhaol i roi adborth i feddygon ar eu perfformiad yn y gorffennol, i gofnodi cynnydd parhaus ac i ganfod anghenion datblygu.

Rydym yn cyflogi rhwydwaith o Feddygon Teulu i fod yn arfarnwyr, wedi’u lleoli mewn rhanbarthau ledled Cymru, i arfarnu cymheiriaid. Maent yn cael cefnogaeth ac arweiniad lleol gan eu cydlynwyr arfarnu meddygon teulu rhanbarthol, yn ogystal â chefnogaeth genedlaethol gan dîm yr Uned Cymorth Ailddilysu a Chynhadledd Flynyddol Arfarnwyr Meddygon Teulu Cenedlaethol (NAC), sy’n cynnwys hyfforddiant ychwanegol, diweddariadau allweddol a gweithdai rhyngweithiol.

Rydym yn cynnal safon uchel a gydnabyddir yn genedlaethol drwy ymgymryd â gweithgareddau sicrhau ansawdd rheolaidd a thrwy ymrwymiad a gwaith caled ein meddygon teulu sy’n arfarnu.

Yn yr adran hon

Pills and medical equipment
Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn datblygu ac yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau CPD ar-lein i gefnogi anghenion gweithlu GIG Cymru.

Collage of logos
Adnoddau ar-lein

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) wedi cynllunio, datblygu a nawr yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein sy’n cefnogi meddygon a chyrff dynodedig drwy’r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol.

Patient discussing with his GP
Arfarnu Meddygon Teulu

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu ac yn rheoli’r broses arfarnu meddygon teulu ar gyfer oddeutu 2,600 o feddygon teulu yng Nghymru.

Cogs
Cymorth ailddilysu a rheoli ansawdd

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid i ddarparu arweiniad, cynorthwyo a gyrru gwelliant parhaus yn ei flaen.