Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiad timau cyfadrannau

Datbygiad proffesiynol

Mae AaGIC wedi ymrwymo i hyfforddiant a datblygiad parhaus Timau Cyfadrannau ar draws GIG Cymru.

Bydd gweithgareddau datblygiad proffesiynol sydd wedi'u targedu yn helpu i ddatblygu sgiliau penodol, cefnogi meysydd penodol o gyfrifoldeb a rhoi cyfleoedd i unigolion rwydweithio a chydweithio ag aelodau o dimau eu Cyfadrannau eu hunain a Thimau eraill er mwyn rhannu arfer da a dulliau o gefnogi addysg a hyfforddiant meddygol.

Adnoddau datblygu eraill

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn cynnig detholiad o ‘Ganllawiau Sut i...’ ar amrywiaeth o faterion Addysg Feddygol. Mae’r canllawiau am ddim a’r bwriad yw cynnig crynodeb cynhwysfawr o amrywiaeth o bynciau addysgol mewn fformat sy’n hawdd i’w ddefnyddio.