Neidio i'r prif gynnwy

Mentora

Mae'r Uned Cymorth Proffesiynol (PSU) yn cynnig gweithdy 2 awr ar Hyfforddiant Mentor a Mentora - Cael y Gorau allan o Fentora. Diben yr addysgu yw rhoi sgiliau effeithiol i fentoriaid a mentoreion mewn perthynas fentora, a fydd yn gyrru ymddygiadau a pherfformiad mewn gwaith a bywyd, gan alluogi llwyddiant mewn hyfforddiant (i hyfforddeion) a gwell sgiliau arwain a chyfathrebu (ar gyfer mentoriaid a mentoreion). Nodau ac Amcanion:

  • Cysyniadau mentora
  • Pynciau ar gyfer mentora mewn lleoliad gofal iechyd
  • Perthnasoedd, ymddygiadau a chyfrifoldebau mentoriaid a mentora i'w gilydd
  • Sgiliau ac offer mentora
  • Sgiliau craidd y dylai mentoriaid a mentoreion fod yn gyfarwydd â chanolbwyntio ar offer ar gyfer cyflawni nodau megis pennu amcanion CAMPUS, defnyddio model GROW a Ffenestr Perthynas Johari i sicrhau'r canlyniad llwyddiannus mwyaf posibl.

I archebu lle, e bostiwch yr Uned Cymorth Proffesiynol.