Neidio i'r prif gynnwy
Gill Lewis

Aelod annibynnol

Amdanaf i

Aelod annibynnol

Ar hyn o bryd mae Gill yn Gadeirydd Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru ac wedi gweithio yn y sector cyhoeddus am y rhan fwyaf o'i gyrfa.

Mae hi'n gyfrifydd siartredig cymwysedig ac roedd ganddi nifer o swyddi uwch yn y cyn Comisiwn Archwilio a Swyddfa Archwilio Cymru.

Yn fwy diweddar, mae hi wedi ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau allweddol ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Adnoddau a Swyddog Adran 151 Statudol, a rolau cyfarwyddwyr eraill mewn llywodraeth leol a'r sectorau iechyd.

Mae Gill wedi gwasanaethu ar Fyrddau Cymdeithas Tai a Chyngor CIPFA ac mae'n arbenigo mewn llywodraethu corfforaethol, adolygu cymheiriaid a dychweliadau sefydliadol.