Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni

Doctor taking notes

Ylwch y gall y wybodaeth a gynhwysir ar y dudalen hon newid (weithiau ar fyr rybudd) a chaiff ei diweddaru trwy gydol y flwyddyn. Mae pob dogfen yn dangos pryd y cafodd ei diweddaru ddiwethaf, fodd bynnag os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â'r Ysgol Sylfaen.

Gwybodaeth Gyffredinol
BIP (Gorllwein) Betsi Cadwaladr Ysbyty Gwynedd
BIP (Dwyrain) Betsi Cadwaladr Ysbyty Glan Clwyd (ddim ar gael eto)
BIP (Canolog) Betsi Cadwaladr Wrexham Maelor (ddim ar gael eto)
BIP (sir Benfro) Hywel Dda Ysbyty Bronglais (ddim ar gael eto)
BIP (sir Gaerfyrddin) Hywel Dda Ysbyty Llwynhelyg (ddim ar gael eto)
BIP (Ceredigion) Hywel Dda

Ysbyty Cyffredinol (ddim ar gael eto)

Ysbyty'r Tywsog Philip

BIP Bae Abertawe

Ysbyty Treforys (ddim ar gael eto)

Ysbyty Singleton (ddim ar gael eto)

BIP Caerdydd a'r Fro

Ysbyty Athrofaol Cymru (ddim ar gael eto)

Ysbyty Athrofaol Llandochau (ddim ar gael eto)

BIP (Gorllwein) Cwm Taf Morgannwg Ysbyty Tywysoges Cymru
BIP (Gogledd) Cwm Taf Morgannwg Ysbyty Brenhinol Morgannwg
BIP (De) Cwm Taf Morgannwg Ysbyty'r Tywysog Siarl
BIP Aneurin Bevan Aneurin Bevan (ddim ar gael eto)