Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni

Doctor taking notes

Sylwer bod y wybodaeth isod yn berthnasol i Raglenni Sylfaen Blwyddyn Academaidd 2022-23, a bydd yn cael ei diweddaru bob Awst.

Y cyfnod cysgodi gorfodol ar gyfer y rheini ar S1 fydd 28 Gorffennaf tan 2 Awst 2022. Mae dyddiadau lleoliadau eraill yn cael eu cynnwys yn y daenlen Rhaglenni.

Rhaglenni blwyddyn sylfaen 1 (S1)

Mae 381 o Raglenni Sylfaen ar gael yng Nghymru, ac maent wedi'u nodi yn y daenlen isod. Mae'n cynnwys 12 o Raglenni Sylfaen Arbenigol, 9 Rhaglen Flaenoriaeth Sylfaen, 60 Rhaglen LIFT a 300 o Raglenni Sylfaen Safonol.

Mae Cymru yn cynnig Rhaglen Sylfaen ddigymar. Mae hynny’n golygu, er bod ein Meddygon Sylfaen yn gallu cael eu clustnodi i Raglen Sylfaen 2 flynedd, dim ond y swyddi S1 fydd yn cael eu cadarnhau yn ystod y broses recriwtio. Mae hyn yn caniatáu i Feddygon Sylfaen wneud penderfyniad gwybodus wrth ymgeisio am eu swyddi S2, sy’n cael ei wneud ym mis Ionawr cyn dechrau eu blwyddyn S2 drwy’r Cynllun Paru S2.

Dogfennau defnyddiol eraill:

Gwybodaeth bellach am leoliadau (a restrwyd gan y Bwrdd lechyd)

Rhaglenni blwyddyn Sylfaen 2 (S2)

Gallwch ddod o hyd i fanylion y Rhaglenni sydd ar gael ar gyfer 2021-22 isod:

  • Rhaglenni S2 Cymru 2022-23 (cyrraedd yn fuan)

Dogfennau defnyddiol eraill:

  • S2 Rhaglenni Sylfaen Arbenigol (cyrraedd yn fuan)

Gwybodaeth bellach am leoliadau (a restrwyd gan y Bwrdd lechyd)