Neidio i'r prif gynnwy

Proses ffafrio

Doctors reviewing

Rydw i wedi cael fy nghlustnodi i ysgol sylfaen Cymru, beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu clustnodi i ysgol sylfaen Cymru (fel rhan o'r brif restr) yn derbyn e-bost yn amlinellu'r broses ffafrio ac yn dangos hyd a lled y sgoriau ar gyfer yr holl ymgeiswyr yn y rownd recriwtio.

Mae'r wybodaeth hon hefyd wedi'i chysylltu isod, a bydd yn cael ei diweddaru yn unol â phob cyfnod ffafrio newydd.

Histogram o sgoriau ymgeiswyr yn 2021 [PDF 93KB]

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ddefnyddiol i gynorthwyo gyda sgoriau rhaglenni o dan rhaglenni.

Amserlen ffafrio

  • 11 Mawrth 2021 – clustnodi prif restr y rhaglen sylfaen
  • 11 i 30 Mawrth 2021 – ffenest ffafrio rhaglenni
  • 30 Mawrth 2021, 12 hanner dydd – dyddiad cau i sgorio rhaglenni
  • 8 Ebrill 2021 – rhoi gwybod am y paru o fewn y rhaglen

Pwysig

Os na fydd ymgeisydd yn cyflwyno ei ddewisiadau am raglenni erbyn y dyddiad cau, neu os nad oes unrhyw un o'r rhaglenni a sgoriwyd ar gael pan fyddant yn cael eu paru, cânt eu clustnodi ar hap i unrhyw raglenni sy'n weddill ar ôl i'r broses baru gael ei chwblhau.