Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio hyfforddiant arbenigol

Cadair oren rhwng cadeiriau gwyn

Canfyddwch isod y llinellau amser cenedlaethol ar gyfer y rowndiau recriwtio sydd ar ddod:

Awst 2021 {Rownd 1}
Hysbysebion Dydd Llun 2il Tachwedd 2020
Ceisiadau yn agored Am 10yb, ddydd Iau 5ed Tachwedd 2020
Caeir y ceisiadau Am 4yp, ddydd Mawrth 1af Rhagfyr 2020
Ffenestr gyfweliad Dydd Llun 4ydd Ionawr 2021 i ddydd Gwener 9fed Ebrill 202
Rhennir cynigion cychwynnol Erbyn 5yh, ddydd Llun 12fed Ebrill 2021
Dyddiad cau cynigion Am 1yp, ddydd Gwener 16 Ebrill 2021
Dyddiad cau uwchraddio Am 4yp, ddydd Llun, 19eg Ebrill 2021
Dyddiad cau hierarchaidd Am 4yp, ddydd Mercher 21 Ebrill 2021  
Awst 2021 {Rownd 1 Ail-Hysbyseb}
Hysbysebion I’w gadarnhau
Ceisiadau yn agored I’w gadarnhau
Caeir y ceisiadau I’w gadarnhau
Ffenestr gyfweliad I’w gadarnhau
Rhennir cynigion cychwynnol I’w gadarnhau
Dyddiad cau cynigion I’w gadarnhau
Dyddiad cau uwchraddio I’w gadarnhau
Awst 2021 {Rownd 2}
Hysbysebion Dydd Llun 23 Tachwedd 2020
Ceisiadau yn agored Am 10am, ddydd Iau 26 Tachwedd 2020
Caeir y ceisiadau Am 4yp, ddydd Iau 17 Rhagfyr 2020
Ffenestr gyfweliad Dydd Llun 4 Ionawr i ddydd Mercher 21 Ebrill 2021
Rhennir cynigion cychwynnol Erbyn 5yh, ddydd Iau 22 Ebrill 2021
Dyddiad cau cynigion Am 1yp, ddydd Mercher 28 Ebrill 2021
Dyddiad cau uwchraddio Am 4yp, ddydd Gwener 31 Ebrill 2021
Dyddiad cau hierarchaidd Am 4yp, ddydd Mawrth 4 Mai 2021
Rownd 2 Ail-Hysbyseb - Diwygiedig
Hysbysebion I’w gadarnhau
Ceisiadau yn agored I’w gadarnhau
Caeir y ceisiadau I’w gadarnhau
Ffenestr gyfweliad I’w gadarnhau
Rhennir cynigion cychwynnol I’w gadarnhau
Dyddiad cau cynigion I’w gadarnhau
Dyddiad cau uwchraddio I’w gadarnhau
Dyddiad cau hierarchaidd I’w gadarnhau

Mae swyddi gwag bellach ar gael, gyda cheisiadau yn agored o 10am ar 5ed Tachwedd 2020 hyd at 4yp ar 1af Rhagfyr 2020. Canfyddwch niferoedd arwyddol ar gyfer AaGIC. Gallwch glicio drwodd at y prif recriwtwyr rhestredig i ddarganfod mwy o wybodaeth am bob arbenigedd gan gynnwys gofynion mynediad. Ar gyfer rhai rhaglenni, efallai y bydd swyddi nas llenwid yn cael eu hail-hysbysebu mewn rownd ychwanegol o recriwtio y’i hysbysebir o fis Chwefror 2021. 

 

***Mae'r rhain yn niferoedd arwyddol ac yn parhau i fod yn destun newid trwy gydol y rownd recriwtio.

 

Swyddi gwag

I wneud cais am unrhyw un o'r swyddi gwag hyn ewch i www.oriel.nhs.uk 

Arbenigedd

Lefel

Nifer swyddi rhagweladwy***

Arweinydd Recriwtio

Meddygaeth Acíwt ACCS

CT1

1 Gogledd Cymru, 1 De Cymru;

Coleg Brenhinol y Meddygon

Anaestheteg ACCS

CT1

10

ANRO Canolbarth Gorllewin Lloegr

Meddygaeth Frys ACCS

CT1/ ST1

14

Llundain a'r De Ddwyrain

Anaestheteg

CT1

24

ANRO Canolbarth Gorllewin Lloegr

Llawfeddygaeth Cardio-thorasig

ST1

0-1

Wessex

Radioleg Glinigol

ST1

0-2 Gogledd Cymru, 0-10 De Cymru

Llundain a'r De Ddwyrain

Hyfforddiant Seiciatreg Craidd

CT1

 

Gogledd Orllewin

Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd/ Gwella Hyfforddiant Llawfeddygol

CT1

CST 0-27, IST 0-6

Llundain a'r De Ddwyrain

Histopatholeg

ST1

0-1

Llundain a'r De Ddwyrain

Hyfforddiant Meddygaeth Fewnol

CT1

70

Coleg Brenhinol Meddygon Llundain

Obstetreg a Gynaecoleg

ST1

9

Gogledd Orllewin

Llawfeddygaeth Eneuol a Genol-Wynebol

ST1

0

Deoniaeth Swydd Efrog a Humber

Offthalmoleg

ST1

0

De Orllewin

Pediatreg

ST1

7 De Cymru, 0-2 Gogledd Cymru

 

Canolbarth Gorllewin Lloegr

Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd

ST1

0-2 Gogledd Cymru

Canolbarth Dwyrain Lloegr

Meddygaeth Strô

ST4-8

2

Deoniaeth Dyffryn Tafwys

WCAT

ST

0-2

Swyddi gwag i Gymru

Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru

ST

9

       Swyddi gwag i Gymru

 

Dolenni Defnyddiol:

Dogfennau Cysylltiedig:

Gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE

Ewch i wefan GOV.UK am y wybodaeth ddiweddaraf i ddinasyddion yr UE sy'n symud i'r DU yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE (Brexit).

Gwybodaeth i ymgeiswyr o'r tu allan i'r UE

O 6 Hydref 2019, mae pob ymarferwr meddygol wedi'i ychwanegu at y Rhestr Galwedigaeth lle ceir Prinder yn y DU. Golyga hyn bod ymarferwyr meddygol yn esgusodedig rhag y Prawf Preswylwyr Marchnad Lafur (RLMT) wrth ymgeisio am raglenni hyfforddiant sylfaen ac arbenigedd, ac eithrio Iechyd y Cyhoedd, yn amodol ar gymhwysedd.