Neidio i'r prif gynnwy

Gwent

Landscape of Gwent

Mae gan gynllun Gwent a De Powys lawer iawn o bractisau hyfforddiant mewn ystod eang o leoliadau, o Fannau Brycheiniog i Gasnewydd, gan gynnig cyfle i gael profiad o ymarfer cyffredinol mewn lleoliadau trefol, maestrefol a gwledig. Mae gennym grŵp gwych o hyfforddwyr sydd wedi ymrwymo i’ch helpu i ddod yn feddyg teulu rhagorol a brwdfrydig, yn ogystal â phasio’r arholiad i ddod yn aelod o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (MRCGP).

Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i chi gael blas ar fywyd fel meddyg teulu mewn amryw leoliadau ac ehangu eich profiad. Nid ydym yn dyrannu cofrestryddion i bractisau yn y flwyddyn olaf, gan roi dewis i chi o ran ble byddwch yn cael eich lleoli.

Mae llawer o feddygon yn awyddus i fynychu cyrsiau ac ennill sgiliau mewn Arsylwi Iechyd Plant a Mân Lawdriniaeth yn ystod eu hyfforddiant. Mae’r cynllun yn trefnu’r cyrsiau hyn ar eich cyfer a byddwch yn cael blaenoriaeth wrth gadw lle. Rydym yn annog meddygon i gyflawni’r cyrsiau hyn yn ystod eu lleoliadau ymarfer cyffredinol.

Cymrwch olwg ar wefan Cynllun MT Gwent a De Powys i gael rhagor o fanylion ac i ddysgu beth sydd ar gael. Croeso i chi gysylltu gydag ymholiadau anffurfiol hefyd. Cysylltwch â Chyfarwyddwyr Rhaglen y cynllun drwy’r wefan.