Neidio i'r prif gynnwy

Cwblhau/gadael hyfforddiant arbenigol

Mae'n bwysig bod AaGIC yn ymwybodol eich bod yn gadael eich rhaglen hyfforddi, p'un a ydych wedi cwblhau’ch hyfforddiant neu'n gadael yn gynnar.  Darllenwch yr holl wybodaeth isod.

Mae'n ofynnol i AaGIC hysbysu’r GMC am hyn, ond rydym hefyd yn awyddus i ddeall mwy am eich profiadau yn ystod eich cyfnod gyda ni a sut olwg sydd ar eich cynlluniau i’r dyfodol.

 

Cwblhau hyfforddiant

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich hyfforddiant; gobeithio’ch bod wedi mwynhau eich profiad yng Nghymru.  Er mwyn ein helpu i ddatblygu a llunio’n rhaglenni, mae'n bwysig ein bod yn casglu adborth am eich profiadau. Felly, gofynnwn yn garedig i chi gwblhau'r hysbysiad gadael.

Rhoi’r gorau i hyfforddiant

Mae yno leiafswm o 1 (hyfforddiant craidd) neu 3 (arbenigedd uwch) fis o gyfnod rhybudd.

Os rydych yn gobeithio gadael yn gynt na’r cyfnod rhybudd safonol bydd angen i chi siarad â PCGC (NWSSP) ac eich sefydliad lletya gytuno ar eich diwrnod gwaith olaf.  Dylai hyn ddigwydd cyn ichi lenwi ffurflen hysbysiad gadael AaGIC. 

Trosglwyddiad Rhyng-ddeoniaethol (IDT)

Os ydych wedi cael cymeradwyad ar gyfer Trosglwyddiad Rhyng-ddeoniaethol (IDT) trwy'r broses genedlaethol, bydd dal angen i chi ymddiswyddo o'ch rhaglen. Byddai AaGIC yn croesawu adborth ar sail ein rhaglenni. Felly, gofynnwn i chi gwblhau ein ffurflen hysbysiad gadael.

Cyflwyno eich hysbysiad gadael i AaGIC

Fel y’ch cynghorir yn y Llawlyfr Hyfforddeion, dylech hefyd siarad â'ch TPD ac adran personél meddygol eich Bwrdd Iechyd.