Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant uwch mewn Seiciatreg anabledd dysgu

Mae Hyfforddiant Uwch mewn Seiciatreg Anabledd Dysgu (LD) yng Nghymru’n cynnig cyfleodd ardderchog i hyfforddeion i weithio mewn timau amlddisgyblaethol gyda chydweithwyr profiadol dros ben.

Mae swyddi ar gael yn Ne a Gogledd Cymru ac mi all hyfforddeion weithio mewn amgylcheddau gwledig a threfol, gan sicrhau eu bod yn cael profiad o amrywiaeth eang o brofiadau clinigol.

Mae hyfforddeion yn cael eu gwneud i deimlo eu bod yn rhan o’u tîm lleol, ond byddant yn cael cyfle hefyd i gwrdd yn wythnosol â’u cydweithwyr o bobl rhan o’r rhanbarth, yn ystod y rhaglen academaidd hanner diwrnod. Mae hyn yn cyfoethogi eu dysgu ac yn galluogi rhwydweithio sy’n fuddiol i’w hyfforddiant a’u gyrfaoedd, yn ogystal â bod yn ddigwyddiad hyfforddi gwerthfawr.

Mae hyfforddeion yn cael cyfle i brofi pob agwedd ar Seiciatreg LD ym mha bynnag swydd a ddyrannwyd iddynt. Byddant yn cael cyfle hefyd i weithio yn Uned Epilepsi Cymru yng Nghaerdydd i wella eu gwybodaeth am yr anhwylder hwn sydd mor gyffredin ymhlith y gymuned LD. Hefyd, byddant yn gallu dewis meysydd diddordeb arbennig i ganolbwyntio arnynt yn ystod sesiynau penodol bob wythnos.

Mae ymchwil yn rhywbeth sy’n cael ei annog a’i gefnogi a bydd y rhan fwyaf o’r hyfforddeion wedi cyhoeddi eu gwaith yn ystod eu cyfnod ar y cynllun.

Cysylltiadau

Cyfarwyddwr y rhaglen hyfforddi ar gyfer hyfforddiant seiciatreg anabledd dysgu yng Nghymru yw Dr Basil Cardoza. Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr i gysylltu ag ef drwy e-bost gydag unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r rhaglen.