Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg o hyfforddiant arbenigol pediatrig blynyddoedd chwech i wyth

Hyfforddiant lefel tri (ST6 - ST8)

Mae rhaglenni Gogledd Cymru / Mersi a De Cymru’n cynnig cylchdroeon sy’n seiliedig ar nodau gyrfa’r hyfforddai.

Mae’r rhaglen hyfforddi yn ST6-8 yn cynnig cyfleoedd hyfforddi i ddatblygu:

 • Ymgynghorwyr pediatrig cyffredinol – mewn unedau cleifion mewnol acíwt llai gydag uned newyddenedigol lefel dau, gydag ymrwymiadau cymunedol
 • Ymgynghorwyr pediatrig cyffredinol – mewn unedau cleifion mewnol acíwt
 • Ymgynghorwyr pediatrig cymunedol
 • Ymgynghorwyr newyddenedigol- drwy’r broses grid cenedlaethol
 • Arbenigwyr trydyddol- drwy’r broses grid cenedlaethol

Yn ychwanegol at swyddi pediatreg gyffredinol a phediatreg gymunedol mae swyddi ar gael yn yr is-arbenigeddau canlynol:

 • Cardioleg
 • Meddygaeth Frys
 • Endocrinoleg
 • Gastroenteroleg
 • Neonatoleg
 • Arenneg
 • Niwroanabledd
 • Niwroleg
 • Oncoleg
 • Gofal dwys pediatrig
 • Meddygaeth gofal lliniarol
 • Anadlol

Mae opsiwn hefyd i gymryd amser allan o’r rhaglen ar gyfer ymchwil neu leoliadau tramor.