Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth i hyfforddeion

Mae pediatreg yn yrfa foddhaus a diddorol, ond gall ddod â straen a rhwystrau yn ei sgil. Gall hyfforddeion brofi anawsterau wrth geisio pasio’r arholiadau aelodaeth neu brofi problemau eraill, sy’n effeithio ar ddatblygiad eu gyrfa. Efallai y bydd angen cyngor ar hyfforddwyr ynglŷn â pherfformiad neu gynnydd hyfforddai.

Mi all Swyddog Cymorth Arweiniol yr Ysgol Bediatreg Dr Hannah Murch, gynnig help i hyfforddeion a hyfforddwyr. Gall rhesymau posibl dros ofyn am help gynnwys problemau’n ymwneud ag agwedd ac ymddygiad, perfformiad clinigol, cyfathrebu, iechyd, canlyniadau ARCP anfoddhaol, neu broblemau wrth basio arholiadau. Mi all hi gynnig arweiniad a chymorth, gan gynnwys mentora, rhannu gwybodaeth, cefnogaeth ac, os bydd angen, atgyfeirio pellach. Gall hyfforddeion gysylltu’n uniongyrchol neu gael eu hatgyfeirio drwy eu Goruchwyliwr Addysgol neu AaGIC. Gallant wedyn gael help drwy nifer o ffyrdd gwahanol fel gohebiaeth e-bost, sgwrs dros y ffôn neu gyfarfod wyneb yn wyneb (weithiau’n rheolaidd a pharhaus). Gellir gwneud atgyfeiriad pellach ar Uned Cymorth Proffesiynol, AaGIC Ymarfer Cyffredinol, Iechyd Galwedigaethol neu Uned Gyrfaoedd AaGIC.

Cysylltwch â Hannah Murch.