Neidio i'r prif gynnwy

Niwroffisioleg Glinigol

Mae niwroffisioleg glinigol yn cynnig gyrfa gyffrous ac amrywiol yn y niwrowyddorau i’r sawl sydd â diddordeb mewn cyfuno cysylltiadau mynych â chleifion gyda sgiliau technegol.

Mae’n arbenigedd diagnostig yn bennaf sy’n cofnodi gweithgarwch electronig o’r system nerfol i helpu i wneud y diagnosis, i ddosbarthu a rheoli clefydau niwrolegol. Mae technegau niwroffisiolegol yn cael eu defnyddio fwyfwy i adnabod cyflyrau y gellir eu gwella â llawdriniaeth fel nerfau wedi’u dal ac ymyriadau llawfeddygol mwy diogel. Defnyddir electroenceffalograffeg i ddosbarthu anhwylderau ffitiau ac i ddethol cleifion ar gyfer gwellhad llawfeddygol o epilepsi.

Mae’r gwaith yn cynnwys rhyngweithio ag ystod eang o arbenigeddau gan gynnwys Niwroleg, Niwrolawdriniaeth, Orthopaedeg, Rhiwmatoleg, Pediatreg, Offthalmoleg a Seiciatreg, ac amgylcheddau sy’n cynnwys theatr a gofal dwys.

Mae’r rhan fwyaf o Niwroffisiolegwyr yn gweithio mewn Canolfannau Niwrowyddoniaeth Rhanbarthol. Yn ogystal â chyfrifoldebau cyffredinol, mae llawer yn datblygu diddordebau is-arbenigol, fel yn y gwaith cyn llawfeddygaeth epilepsi cleifion, clefydau niwrogyhyrol neu waith theatr. I’r sawl sydd â diddordebau mwy academaidd, mae cyfleoedd hefyd ar gyfer ymchwil glinigol a gwyddoniaeth sylfaenol.

Yn y DU, mae Niwroffisioleg yn arbenigedd ar ei ben ei hun, er bod y cysylltiadau â Niwroleg yn agos. Gyda chymwyseddau Sylfaen, gall hyfforddeion ymuno â chynllun hyfforddi di-dor, mewn Meddygaeth fel arfer. Ar ôl cwblhau dwy flynedd o Hyfforddiant Meddygol Craidd yn llwyddiannus (neu Hyfforddiant Niwrolegol Craidd, y Llwybr Craidd Gofal Acíwt neu Hyfforddiant Pediatrig Craidd) a chael MRCP neu MRCPaeds, gall ymgeiswyr â diddordeb wneud cais am le ar Hyfforddiant Arbenigol mewn Niwroffisioleg Glinigol. Mae Hyfforddiant Arbenigol yn para pedair blynedd ac mae cefnogaeth dda ar gael yn rhanbarthol a chenedlaethol drwy SAC a sefydliadau proffesiynol ar gyfer Ymgynghorwyr a chofrestryddion arbenigol. Heb ormod o ymrwymiadau ar-alwad, mae’r arbenigedd yn caniatáu cydbwysedd mwy synhwyrol rhwng gwaith a diddordebau allanol na’r rhan fwyaf o arbenigeddau eraill. Ar hyn o bryd mae cyfleoedd recriwtio rhagorol ar gael i’r sawl a hoffai ymuno â’r arbenigedd.

Yn achos pob ymholiad, cysylltwch â Chyfarwyddwr Cymru’r Rhaglen Hyfforddi, Dr Gareth Payne.