Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth Genhedlol-wrinol

Mae meddygaeth genhedlol-wrinol yn cynnwys ymchwilio i a rheoli heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a HIV. Mae’n ymdrin â chleifion allanol yn bennaf ond mae hefyd yn cynnwys gofal cleifion mewnol â HIV.

Gall hefyd gynnwys gwasanaethau mwy arbenigol fel clinigau pobl ifanc, dermatosis yr organau cenhedlu, camweithrediad rhywiol a meddygaeth seicorywiol, a gwasanaethau allgymorth ar gyfer gweithwyr rhyw a defnyddwyr cyffuriau.

Gofynion hanfodol i feddygon cenhedlol-wrinol yw mwynhau cyswllt â chleifion, gallu gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol a meddu ar sgiliau cyfathrebu da. Mae’n hanfodol bod yn anfeirniadol a bod yn gyfforddus wrth drafod materion sensitif fel rhyw.

Mae elfen iechyd cyhoeddus hefyd ynghlwm wrth yr arbenigedd gyda’r angen i hysbysu partneriaid (olrhain cysylltiadau), a chasglu ac adrodd ar ddata gwyliadwriaeth er mwyn canfod newid mewn tueddiadau heintio.

Dolenni ar gyfer meddygaeth genhedlol-wrinol

Cysylltiadau

Cadeirydd STC Chyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi - Nicola Lomax