Neidio i'r prif gynnwy

Clefydau heintus

Mae arbenigedd clefydau heintus, er yn fychan o’i gymharu â’r arbenigeddau seiliedig ar system, yn gyfle i gael gyrfa sy’n amrywio o reolaeth heriol ac sy’n amrywio’n gyson i ymchwil arloesol sy’n ysgogi dealltwriaeth o glefydau o bwys byd-eang.

Mae’r arbenigedd wedi cwmpasu gofynion cwricwlwm hyfforddi clir sy’n seiliedig ar amcanion ac mae’n cynnig rhaglenni hyfforddi sy’n amrywio o Glefydau Heintus pur i hyfforddiant cyfun mewn Clefydau Heintus a Meddygaeth Gyffredinol, Clefydau Heintus a Microbioleg Feddygol, a Chlefydau Heintus, Meddygaeth Drofannol a Meddygaeth Gyffredinol.

Mae’r traciau hyfforddi (generig) yn y cwricwlwm wedi’u dylunio i hyfforddi i gael cymhwysedd mewn:

  • Haint a gafwyd yn y gymuned a’i reoli
  • Meddygaeth ddaearyddol
  • Rheoli cleifion ag imiwnedd gwan gan gynnwys HIV / AIDS
  • Therapi wrthficrobaidd
  • Rheoli heintiau a gafwyd mewn ysbyty gan gynnwys heintio mewn lleoliadau dwys / dibyniaeth uchel
  • Dealltwriaeth o rôl Microbioleg wrth reoli heintiau
  • Methodoleg ymchwil a’i chymhwyso mewn ymarfer clinigol
  • Amrywiaeth o bynciau opsiynol fel feiroleg, ffarmacoleg glinigol, iechyd cyhoeddus, facsinoleg epidemioleg ac ymarfer dramor

Mae’r her i resymoli defnydd o wrthfiotigau yng ngoleuni’r ymwrthedd microbaidd cynyddol, i fynd i’r afael â phroblemau clinigol heintiau a geir drwy ofal iechyd a phandemigau byd-eang HIV, Hepatitis a Malaria, ac i ymateb i broblemau heintiau sy’n dod i’r amlwg fel SARS yn gwneud clefydau heintus yn arbenigedd cyffrous a chyfoes.

Dolenni defnyddiol

Cysylltiadau

  • Dr A Freedman Cadeirydd STC, Cynghorydd Arbenigedd Rhanbarthol, Cyfarwyddwr y Rhaglen