Neidio i'r prif gynnwy

Cardioleg

Yn aml mae stereoteipiau ynghlwm wrth gardioleg sy’n ei bortreadu fel yr arbenigedd meddygol gyda’r proffil uchaf a mwyaf seiliedig ar sgiliau. Er nad yw’r ddelwedd hon o gardiolegyddion yn un gwbl annheg, mae pwnc meddygaeth gardiofasgwlaidd yn cynnwys amrediad eang iawn o weithgarwch clinigol.

Mae meddygaeth gardiofasgwlaidd yn mwynhau sail dystiolaeth o opsiynau ataliol a therapiwtig effeithiol heb ei thebyg. Bydd y moddau delweddu newydd fel cyseinedd magnetig a sganio CT yn sicr yn ategu ac yn fwy na thebyg yn herio’r ymchwiliadau mewnwthiol a gynhelir yn y labordy cathetr cardiaidd. Mae rheolaeth glinigol arbenigol cleifion â methiant y galon cardiomyopathi neu ffibriliad atrïaidd yn rhoi llawn gymaint o foddhad â’r sgiliau lled-lawfeddygol sydd eu hangen ar ymyrwyr coronaidd neu electroffisiolegol.

Mae meddygaeth gardiofasgwlaidd yn mwynhau sail dystiolaeth o opsiynau ataliol a therapiwtig effeithiol heb ei thebyg. Bydd y moddau delweddu newydd fel cyseinedd magnetig a sganio CT yn sicr yn ategu ac yn fwy na thebyg yn herio’r ymchwiliadau mewnwthiol a gynhelir yn y labordy cathetr cardiaidd. Mae rheolaeth glinigol arbenigol cleifion â methiant y galon cardiomyopathi neu ffibriliad atrïaidd yn rhoi llawn gymaint o foddhad â’r sgiliau lled-lawfeddygol sydd eu hangen ar ymyrwyr coronaidd neu electroffisiolegol.

Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd ymchwil mewn Cardioleg a maes ehangach Meddygaeth Gardiofasgwlaidd. Mae’r Cwricwlwm newydd (2007) yn debygol o hwyluso cyfleoedd ar gyfer gyrfaoedd academaidd. Bydd y SAC a’i is-bwyllgor academaidd yn helpu i gynghori hyfforddeion sy’n awyddus i ddatblygu eu potensial academaidd wrth gael CCT mewn Cardioleg.

Cysylltiadau cardioleg

Dolenni cardioleg