Neidio i'r prif gynnwy

Strwythur y rhaglen

Rhennir rhaglen y CCT meddygaeth gofal dwys (ICM) yn dri cham hollgynhwysol.

Byddwch yn ymuno â’r rhaglen yng Ngham un, ond ar sail eich hyfforddiant blaenorol a’r lleoliadau a gwblhawyd; gall yr amser a dreulir yng Ngham un amrywio llawer iawn. Mae Cam un yn o leiaf bedair blynedd sy’n gallu cynnwys unrhyw raglen hyfforddiant craidd sy’n gallu cyfrif at Dystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (CCT) mewn Meddygaeth Gofal Dwys. ;Ar ddiwedd Cam un, bydd pob hyfforddai ni waeth beth yw ei raglen graidd wedi cwblhau o leiaf un flwyddyn o anestheteg, un flwyddyn o feddygaeth acíwt ac un flwyddyn o feddygaeth gofal dwys.

Mae hyfforddiant Cam dau yn para dwy flynedd, ac mae’n cynnwys pedwar lleoliad tri mis (mewn unedau gofal dwys Cardiaidd, Cyffredinol, Niwrolegol a Phediatrig) ynghyd â blwyddyn a neilltuir i ddatblygu sgil ategol neu arbennig. Os ydych mewn rhaglen ddeuol, yna treulir y flwyddyn hon yn yr arbenigedd arall hwnnw i ennill y cymwyseddau sy’n ofynnol i sicrhau achrediad deuol. Yn ystod Cam dau, byddwch hefyd yn cwblhau arholiad FFICM.

Mae hyfforddiant Cam tri yn para blwyddyn, a dyma flwyddyn olaf yr hyfforddiant ICM. Dyma’r flwyddyn ‘uwch’, a dreulir yn gyfan gwbl ar ICU a’r bwriad yw caniatáu i hyfforddeion ddatblygu sgiliau arwain a rheoli i baratoi at fod yn ymgynghorwyr.

Mae cwricwlwm y Gyfadran Meddygaeth Gofal Dwys (FICM) yn darparu gwybodaeth am y cwricwlwm ar gyfer CCT deuol neu sengl.