Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth frys cyn mynd i'r ysbyty

Hyfforddiant is-arbenigedd mewn meddygaeth frys cyn mynd i’r ysbyty (PHEM)

Mae swyddi PHEM yng Nghymru yn rhoi cyfle i feddygon gradd hyfforddiant uwch (ST 5-7) mewn Meddygaeth Frys, Anesthesia, Meddygaeth Gofal Dwys neu Feddygaeth Fewnol Acíwt ddilyn hyfforddiant is-arbenigedd mewn Meddygaeth Frys cyn Mynd i’r Ysbyty mewn gwasanaethau clinigol sy’n cael eu llywodraethu’n dda a’u cynnal yn broffesiynol. Fe’i bwriedir ar gyfer yr unigolion hynny y mae eu dyheadau gyrfaol hirdymor yn cynnwys cydran sylweddol o waith Gofal Cyn Mynd i’r Ysbyty. Os cwblheir y rhaglen hyfforddiant yn llwyddiannus, dyfernir achrediad is-arbenigedd mewn Meddygaeth Frys Cyn Mynd i’r Ysbyty.

Y Bwrdd Rhyng-golegol dros Feddygaeth Frys Cyn Mynd i'r Ysbyty (IBTPHEM) sy’n gyfrifol am elfennau goruchwylio a sicrhau ansawdd yr hyfforddiant mewn PHEM. I gael gwybodaeth am ofynion yr hyfforddiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio am hyfforddiant PHEM mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan Ysgol Meddygaeth Frys Cymru Gyfan (AWSEM) neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Dr Stuart Gill, Cyfarwyddwr Rhaglenni Hyfforddiant dros hyfforddiant PHEM yng Nghymru.