Neidio i'r prif gynnwy

Manylion Cyswllt Rhaglenni Hyfforddiant Arbenigol

Penaethiaid Ysgolion a Chyfarwyddwyr Rhaglenni Hyfforddi

Anaesthetig

Pennaeth Yr Ysgol anaesthetig
Sarah Harries
Anaesthetig Craidd
Graeme Lilley
Anaesthetig Uwch
Libby Duff
Meddygaeth Gofal Dwys
Bethan Gibson

Radioleg Glinigol

Pennaeth yr Ysgol Radioleg Glinigol
Sian Phillips
Rhaglen Radioleg Gogledd Cymru
Owen Rees
Rhaglen Radioleg De Cymru
Aleksander Marin

Meddygaeth Frys

Pennaeth yr Ysgol Meddygaeth Frys
Ash Basu
Stem Cyffredin Gofal Acíwt (ACCS)
Ella Harrison Hansley
Meddygaeth Frys
Jane Gwilliam
Meddygaeth frys cyn ysbyty 
Stuart Gill

Meddygaeth

Pennaeth yr Ysgol Meddygaeth 
Shaun Smale
IMT (De Ddwyr. Cymru)
Inder Singh
IMT (De Cymru)
Vik Lodhi
IMT (Gorll. Cymru)
Lena Izzat
IMT(Gog Cymru)
Siva Shrikanth
Meddygaeth Fewnol Gyffredinol
John Butler
Meddygaeth Fewnol Gyffredinol
Biju Mohamed
Meddygaeth Fewnol Acíwt
Thomas Cozens
Meddygaeth Festistriol Sain
Deepak Rajenderkumar
Geneteg glinigol
Arveen Kamath
Cardioleg (ARCP & perfformiad)
Ahmed Hailan
Cardioleg (Recriwtio a Rheoli rhaglenni)
Anirban Choudhury
Cardioleg
Claire Williams
Imiwnoleg glinigol
Stephen Jolles
Niwroffisioleg glinigol
Gareth Payne
Oncoleg Glinigol
Nachi Palaniappan
Ffarmacoleg glinigol a therapiwteg
James Coulson
Dermatoleg (De)
Avad Mughal
Dermatoleg (Gogledd)
Rob Lister
Endocrinoleg a diabetes mellitus
Neera Agarwal
Gastroenteroleg
Lawrence Sunderraj
Gastroenteroleg
Vivek Goel
Meddygaeth Genito-wrinol
Nicola Lomax
Meddygaeth Geriatrig - Gogledd Cymru
Vedamurthy Adhiyaman
Meddygaeth Geriatrig - De Cymru
Rhian Morse
Haematoleg
Ceri Bygrave
Oncoleg Feddygol
Satish Kumar
Oncoleg Feddygol
Rachel Jones
Niwroleg
Andrea Lowman
Meddygaeth liniarol
Fiona Rawlinson
Meddygaeth liniarol
Margred Capel
Meddygaeth Adsefydlu
Jenny Thomas
Meddygaeth Arennol
Dave Glover
Meddygaeth anadlol (Ansawdd)
Carol Llewellyn Jones
Meddygaeth anadlol (Rheoli rhaglenni)
Helen Davies
Meddygaeth anadlol (Gogledd Cymru)
Dan Menzies
Rhewmatoleg
Charlotte Jenkins
Rhewmatoleg
Emyr Humphreys
Meddygaeth Strôc
Shakeel Ahmad

Obstetreg a Gynaecoleg

Pennaeth yr Ysgol ar gyfer Obstetreg a Gynaecoleg
Euan Kevelighan
Iechyd Rhywiol ac Atgynhyrchiol Cymunedol
Caroline Scherf
Obstetreg a Gynaecoleg
Makiya Ashraf

Pediatreg

Pennaeth Yr Ysgol Pediatreg
Geraint Morris
Pediatreg De Cymru
Gillian Body
Pediatreg Gogledd Cymru
Helen Moore

Patholeg

Pennaeth Yr Ysgol Patholeg
Meleri Morgan
Patholeg cemegol
Mike Badminton
Patholeg cemegol
Dev Datta
Histopatholeg
Hywel Thomas
Patholeg bediatrig ac amenedigol
Sergey Popov
Niwropatholeg
Alistair Lammie

Seiciatreg

Pennaeth yr Ysgol Seiciatreg
Paul Emmerson
Hyfforddiant seiciatreg craidd
Marque Fernando
Seiciatreg plant a phobl ifanc
Sheriffa Dalrymple
Seiciatreg fforensig
Tom Wynne
Seiciatreg gyffredinol
Somashekara Shivashankar
Seiciatreg Henoed
Amrita Varanasi
Seiciatreg Anabledd Dysgu
Basil Cardoza

Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd

Pennaeth Ysgol Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd
Rhianwen Stiff
Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd
Sian Griffiths
Microbioleg Feddygol/Haint Cyfunol
Harriet Hughes

Llawdriniaeth

Pennaeth yr Ysgol Llawdriniaeth
Wyn Lewis
Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd
Sarah Hemmington-Gorse
Llawdriniaeth Cardiothorasig
Dheeraj Mehta
Llawdriniaeth gyffredinol
Michael Stephens
Niwrolawdriniaeth
Liam Gray
Offthalmoleg
Patrick Watts
Llawdriniaeth y geg a'r genau
Shak Mustafa
Otolaryngoleg
Stuart Quine
Llawdriniaeth bediatrig
Eniola Folaranmi
Llawdriniaeth blasting
Tom Bragg
Llawdriniaeth Trawma ac Orthopedeg
Khitish Mohanty
Wroleg
Shibbs Datta
Llawdriniaeth Fasgwlar
Ian Williams