Neidio i'r prif gynnwy

Llawfeddygaeth Gardiothorasig

Mae ysgol llawfeddygaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn darparu rhaglen hyfforddiant mewn Llawfeddygaeth Gardiothorasig ar ddau safle hyfforddiant yng Nghymru: Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, ac Ysbyty Treforys, Abertawe.

Caiff hyfforddeion eu recriwtio i raglenni Llawfeddygaeth Gardiothorasig drwy’r broses Recriwtio Genedlaethol a drefnir drwy Health Education Wessex. Gwneir ceisiadau drwy system recriwtio Oriel.

Ni chynhelir cyfweliadau wyneb yn wyneb yn 2021 gan fod cyfweliadau i gyd yn cael eu cynnal o bell (yn ddibynnol ar gyfyngiadau a datblygiadau COVID i’r dyfodol). Mae trefniadau’r broses gyfweld ar gyfer Llawfeddygaeth Gardiothorasig wrthi’n cael eu cwblhau a chânt eu cadarnhau’n fuan. Gweler HEE Wessex i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd AaGIC yn recriwtio ar lefel ST1 eleni a bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Awst 2021.

Cyfarwyddwr Rhaglenni: Mr Dheeraj Mehta