Neidio i'r prif gynnwy

Llawfeddygaeth fasgwlaidd a chyffredinol

Cysylltiadau

Llawfeddygaeth gyffredinol

  • Yr Athro W G Lewis – Pennaeth yr Ysgol Llawfeddygaeth, Llawfeddyg Ymgynghorol, Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd
  • Mr Michael Stephens - Cyfarwyddwr Rhaglenni Hyfforddiant, Llawfeddygaeth Gyffredinol
  • Mr John Pollitt - Cadeirydd Pwyllgor Hyfforddiant Arbenigedd, Llawfeddygaeth Gyffredinol, Llawfeddyg Ymgynghorol, PIB Aneurin Bevan
  • Ms J Hilton – Cynghorydd Hyfforddiant Hyblyg, Llawfeddyg Ymgynghorol, Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Mrs Elenor Williams - Rheolwr Arbenigedd, Hyfforddiant Llawfeddygaeth Uwch
  • Mr D Robinson – Cynrychiolydd Hyfforddeion ST3 - ST5 Llawfeddygaeth Gyffredinol
  • Mr M Mortimer – Cynrychiolydd Hyfforddeion ST6 - ST8 Llawfeddygaeth Gyffredinol

Llawfeddygaeth fasgwlaidd

  • Mr Ian Williams - Cyfarwyddwr Rhaglenni Hyfforddiant, Llawfeddygaeth Fasgwlaidd
  • Cynrychiolydd Hyfforddeion, Llawfeddygaeth Fasgwlaidd

Dolenni