Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun hyfforddiant

Mae’r hyfforddiant mewn anestheteg yn strwythuredig iawn ac yn seiliedig ar gymhwysedd! 

Ceir dau drywydd at y maes Anestheteg: naill ai drwy’r Hyfforddiant Anestheteg Craidd (CAT) neu’r Llwybr Craidd Gofal Acíwt (ACCS) gydag anestheteg fel eich rhiant-arbenigedd. I gael gwybodaeth am hyfforddiant ACCS ewch i Llwybr Craidd Gofal Acíwt

Yn ystod dwy flynedd gyntaf yr hyfforddiant anestheteg, a elwir yn hyfforddiant craidd, mae hyfforddeion yn cael hyfforddiant trylwyr mewn anesthesia a gofal dwys, gan feithrin y cymwyseddau sylfaenol craidd ac yn sefyll prif arholiad yr FRCA cyn symud ymlaen i gam nesaf yr hyfforddiant. Mae Cymru yn cynnig blwyddyn CT3 a gymeradwyir gan y GMC i bob hyfforddai a benodir i raglen hyfforddiant craidd mewn anesthesia. Yn ystod y flwyddyn CT3 hon, cewch gyfle i dreulio lleoliad chwe mis mewn arbenigedd ategol, e.e. meddygaeth gyffredinol, pediatreg, meddygaeth frys neu feddygaeth gofal dwys, a chyfnerthu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ym maes anestheteg cyn symud ymlaen i’r blynyddoedd hyfforddiant StR. 

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, a elwir yn hyfforddiant canolradd, mae’r hyfforddiant yn dilyn cwricwlwm penodedig sy’n cwmpasu profiad yn yr holl brif is-arbenigeddau megis anesthesia pediatrig, anesthesia obstetreg, niwroanesthesia, anesthesia cardiaidd, gofal dwys a phoen cronig. Yn ystod y ddwy flynedd hon, mae’r hyfforddeion yn pasio eu harholiad FRCA terfynol. 

Mae’r tair blynedd olaf yn fwy hyblyg ac yn caniatáu i hyfforddeion ddatblygu diddordebau arbennig, bod yn rhan o ymchwil neu dreulio amser dramor. Caiff hyfforddeion hefyd y dewis o gwblhau Tystysgrifau Cwblhau hyfforddiant (CCT) deuol mewn anesthesia a meddygaeth gofal dwys. 

Gwybodaeth bellach am y cynlluniau hyfforddiant yng Nghymru