Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun hyfforddiant

Hyfforddiant Deuol a Meddygaeth Frys Cyn-ysbyty (PHEM)

Mae anaesthesia yn llwybr mynediad perffaith i hyfforddiant deuol gyda Meddygaeth Gofal Dwys (ICM).  Mae'r ddau gwricwlaidd yn strwythuredig iawn ac yn seiliedig ar gymhwysedd ac mae ganddynt nifer sylweddol o sgiliau trosglwyddadwy.

Bydd meddygon sy'n dymuno hyfforddi deuol yn cwblhau'r cwricwlwm ICM ac Uwch ar gyfer anaesthesia ac yn derbyn dwy dystysgrif cwblhau hyfforddiant.

Y rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn PHEM neu ICM, argymhellir eu bod yn dechrau trwy'r llwybr ACCS i gael y sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer y manylebau person ar gyfer y rolau hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddau lwybr hyn i'w gweld yma cynlluniau hyfforddi yng Nghymru.

Mae anaesthesia ac ICM yn rhoi llawer o gyfleoedd i arbenigeddau gofal eilaidd. Cysylltwch â ni. Mae manylion holl arweinwyr ysgolion Cymru ar gael ar ein gwefan a byddent yn hapus iawn i roi cyngor i chi.