Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad Ymgynghori Datblygu Cymhwyster Ffotograffiaeth Glinigol

Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi cau.
 

Canlyniadau'r ymgynghoriad

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar y Cymhwyster Dysgu Seiliedig ar Waith Ffotograffiaeth Glinigol arfaethedig ym mis Ionawr 2023 ac roedd 100% o’r ymatebwyr yn cytuno bod cynnwys y cymhwyster yn bodloni anghenion y gofynion lefel mynediad ar gyfer y proffesiwn Ffotograffiaeth Glinigol.

Hoffai’r tîm ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgynghoriad ac mae crynodeb o’r adborth sy’n amlinellu adborth y rhanddeiliaid a’r ymatebion i’r adborth ar gael yma.

 

Ffurflen ymateb a dogfennaeth ymgynghori