Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio ar gyfer Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol

Blue chair between white chairs

Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol

Dyddiadau allweddol er gwybodaeth 2020/21

Dyddiadau allweddol er gwybodaeth 2020/21
Hysbyseb yn ymddangos ac agor i geisiadau Thursday 13 August 2020
Hysbyseb a dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dydd Iau 13 Awst 2020
Prawf Barn Sefyllfa Ar-lein (SJT) Dydd Iau 10 Medi 2020
Canolfannau asesu Dim canolfannau asesu yn 2020 oherwydd Covid-19
Dethol Cynlluniau 12 Rhagfyr 2020 – 13 Mai 2021
Rhyddhau cynigion cychwynnol o Dydd Iau 10 Mehefin 2021
Digwyddiadau cwrdd â’r Goruchwyliwr Addysgol (Cymru’n unig):  
Cynllun Gogledd Cymru 02/07/2021
Cynllun Bro Morgannwg a Bannau Brycheiniog 09/07/2021
Cynllun Casnewydd a Dwyrain Cymru 08/07/2021
Cynllun Abertawe a Gorllewin Cymru 06/07/2021
Cynllun Caerdydd a’r Barri 07/07/2021
Cynllun Bro Abertawe 05/07/2021
Dyddiad Dechrau Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol I’w gadarnhau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch recriwtio neu geisiadau ar gyfer Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol, cysylltwch â Chymorth i Ymgeiswyr drwy’r Porth Cymorth i Ymgeiswyr.

Bydd digwyddiadau MES Cymru yn parhau i gael eu cynnal ar y dyddiadau uchod. Mae AaGIC yn gweithio ar gynnal y rhain ar-lein. Bydd rhagor o wybodaeth am y broses hon ar gael ar ôl dyrannu.

Y broses ymgeisio

Bydd ffurflenni cais ar gael ar y porth recriwtio cenedlaethol ar ôl i’r ceisiadau agor ar 15 Awst 2019. Mae’n bosib y bydd y swyddi gwag a hysbysebir yn newid cyn y cyfweliad.

Cymhwysedd:

Cyn gwneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol – Canllaw Cenedlaethol i Ymgeiswyr 2019 a Manyleb y Person i asesu pa mor addas ydych chi. Mae canllawiau hefyd ar gael ym manc adnoddau’r porth recriwtio cenedlaethol i’ch helpu i lenwi eich cais.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr..

 

 

Gweld papur Ymarfer DFT SJT.