Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio ar gyfer Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol

Blue chair between white chairs

Hyfforddiant Sylfaen Deintyddol Llinell Amser Recriwtio Genedlaethol

Dyddiadau allweddol er gwybodaeth 2020/21

Dyddiadau allweddol er gwybodaeth 2020/21
Hysbyseb yn ymddangos ac agor i geisiadau Thursday 13 August 2020
Hysbyseb a cheisiadau'n cau Dydd Iau 10 Medi 2020
Prawf Dyfarnu Sefyllfa Ar-lein (SJT) Dydd Llun 2 Tachwedd - Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020
Canolfannau asesu Dim canolfannau asesu yn 2020 oherwydd Covid-19

Ffafrio Lleoliadau Ymarfer

17 Mehefin 2021 - 1 Gorffennaf
Cynigion amodol (gydag uwchraddio)  Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Rhanbarthau (AaGIC) yn cael gwybod am gynigion

Dydd Gwener 6ed Awst 2021
Dyddiad Dechrau Hyfforddiant Sylfaen Deintyddol 1 Medi 2021

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch recriwtio neu geisiadau ar gyfer Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol, cysylltwch â Chymorth i Ymgeiswyr drwy’r Porth Cymorth i Ymgeiswyr.

Bydd digwyddiadau MES Cymru yn parhau i gael eu cynnal ar y dyddiadau uchod. Mae AaGIC yn gweithio ar gynnal y rhain ar-lein. Bydd rhagor o wybodaeth am y broses hon ar gael ar ôl dyrannu.

Y broses ymgeisio

Bydd ffurflenni cais ar gael ar y porth recriwtio cenedlaethol ar ôl i’r ceisiadau agor ar 13 Awst 2020. Mae’n bosib y bydd y swyddi gwag a hysbysebir yn newid cyn y cyfweliad.

Cymhwysedd:

Cyn gwneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol – Canllaw Cenedlaethol i Ymgeiswyr 2019 a Manyleb y Person i asesu pa mor addas ydych chi. Mae canllawiau hefyd ar gael ym manc adnoddau’r porth recriwtio cenedlaethol i’ch helpu i lenwi eich cais.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr..

Gweld papur Ymarfer DFT SJT.

 

Gwybodaeth i gefnogi DFT Dewis Recriwtio Cenedlaethol 2021

Mae'r ffenestr recriwtio genedlaethol DFT yn agor 17 Mehefin 2021 – 1 Gorffennaf 2021. I gefnogi'r broses ffafrio, rydym wedi atodi'r adnoddau isod i'ch helpu gyda'ch dewis:

Mapiau cynllun

Map cynllun Caerdydd a'r Barri

Map cynllun Morgannwg

Map cynllun Casnewydd a Dwyrain Cymru

Map cynllun Gogledd Cymru

Map cynllun Abertawe a Gorllewin Cymru

Map cynllun Bro Abertawe

Adnoddau eraill

Mae Hannah Crowe yn siarad am ei phrofiad hi o Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol yng Nghymru