Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun DCT1 Abertawe

Group of dentists smiling

Rhaglen astudio addysgol yn Ysbyty Treforys, Abertawe, ar ddydd Mawrth fel arfer.

Symudodd y Ganolfan i Raddedigion i adeilad newydd ym mis Mehefin 2015. Lleolir yr adeilad ym mhrif fynedfa newydd yr ysbyty ac mae iddo ddau lawr.

Mae’r Ganolfan Addysg yn gartref i’r Ganolfan i Ôl-raddedigion, yr Israddedigion, Hyfforddiant Corfforaethol ac adrannau eraill. Mae gan y ganolfan ddwy ddarlithfa fawr a 13 ystafell seminar. Mae’r ystafell Sgiliau Deintyddol, ar yr ail lawr, yn gallu cynnwys 12 o bobl ac mae ganddi gyfleusterau ardderchog gan gynnwys microsgopau wedi’u gosod ar y wal.

Jane Norgate yw Cyfarwyddwraig Rhaglen Hyfforddi’r cynllun.

Mae teithio i’r ganolfan yn hawdd gyda Thraffordd yr M4 yn darparu cyswllt uniongyrchol â Llundain a chysylltiadau â gweddill Lloegr drwy’r M6, yr M42 a’r M5. Mae cyfleusterau rheilffordd ardderchog yn sicrhau mynediad hawdd i Abertawe, ac nid yw Caerdydd ond 50 milltir i ffwrdd.

Mae gan Dde Orllewin Cymru enw da am ei golygfeydd, ei diwylliant a gweithgareddau chwaraeon. Mae Theatr y Grand yn Abertawe yn lleoliad poblogaidd ar gyfer popeth, o opera i gomedi, ac mae’r ardal yn cynnal nifer o ddigwyddiadau blynyddol difyr gan gynnwys gŵyl gocos, Gŵyl y Mwmbwls a Gŵyl Gerddoriaeth Abertawe sy’n fyd-enwog erbyn hyn.

Gall cefnogwyr chwaraeon wylio timau rygbi’r Gweilch a’r Sgarlets ac mae’r ddinas yn gartref i dîm pêl-droed Dinas Abertawe. Mae’r parciau cenedlaethol lleol ac arfordir Gŵyr yn denu cerddwyr a phobl sy’n hoffi chwaraeon o bell ac agos.

I gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Hyfforddiant Deintyddol Craidd Abertawe, cysylltwch â Julie Tucker (ebost: Julie.Tucker@wales.nhs.uk), Gweinyddwraig Hyfforddiant Deintyddol Craidd.