Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant deintyddol craidd blwyddyn 2/3

Dentists training

Yng Nghymru, rydym yn cynnig nifer o swyddi DCT2 a DCT3, wedi’u lleoli mewn un o bum canolfan ledled Cymru, sef:

  • Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd
  • Ysbyty Treforys, Abertawe
  • Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd
  • Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful
  • Glan Clwyd, Llanelwy

Bydd y swyddi sy’n dechrau ym mis Medi 2019 yn cael eu prosesu drwy Recriwtio Cenedlaethol a byddant yn cael eu hysbysebu drwy Oriel o 22 Ionawr 2019 ymlaen.

Mae’n bwysig bod darpar ymgeiswyr yn darllen disgrifiadau swydd Cymru yn ofalus cyn cyflwyno eu dewisiadau er mwyn osgoi tynnu’n ôl yn hwyr yn y broses.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Helen O'Hara, Rheolwraig Hyfforddiant Deintyddol Craidd.