Neidio i'r prif gynnwy

Adnodd recriwtio cenedlaethol DCT 2020

Denture with gun

Mae recriwtio i swyddi Hyfforddiant Craidd Deintyddol (DCT) yn y DU yn broses ddethol genedlaethol, a arweinir ar hyn o bryd gan Health Education England (HEE). Mae'r rhan fwyaf o swyddi DCT yng Nghymru bellach yn cael eu prosesu trwy recriwtio cenedlaethol, ac eithrio nifer fach yn unig.

Gwneir ceisiadau a chynigion trwy Oriel, y system recriwtio genedlaethol. Mae'r system yn galluogi cydgysylltiad cenedlaethol y prosesau ymgeisio a chynnig ac yn caniatáu i ymgeiswyr dderbyn un swydd yn unig.

Mae'r broses recriwtio ar gyfer 2021 wedi newid, gyda chyfweliadau'n cael eu cynnal ar-lein. Am fwy o wybodaeth gweler y wefan recriwtio genedlaethol, lle gallwch ddod o hyd i Ganllawiau Ymgeiswyr DCT a phostio gwybodaeth ffafrio.