Neidio i'r prif gynnwy

Penodiadau Cofrestryddion Arbenigol (StR) mewn Deintyddiaeth Bediatreg

Gwahoddir ceisiadau am ddwy swydd Hyfforddiant Arbenigol 3 blynedd mewn Deintyddiaeth Bediatreg gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIP). Bydd y swyddi hyn yn lleoledig rhwng Ysgol Ddeintyddiaeth/ Ysbyty Ddeintyddol Prifysgol Caerdydd a chlinigau Deintyddol Cymunedol De Cymru.

Mae’r swyddi hyn yn addas ar gyfer hyfforddeion sy’n dymuno ymuno â rhaglen hyfforddi sy’n arwain at ddyfarniad Tystysgrif Gwblhau mewn Hyfforddiant Arbenigol (CCST) mewn Deintyddiaeth Bediatreg.

Mae gan y swyddi gymeradwyaeth Deon Deintyddol Ôl-raddedig Cymru.

Bydd cynnydd yn y rhaglen yn destun adolygiad blynyddol boddhaol. Bydd hyd arferol yr hyfforddiant yn unol â’r hyn y mae cwricwlwm y GDC wedi’i bennu ar gyfer yr arbenigedd. Bydd addasrwydd ar gyfer argymhelliad gan Ddeon Deintyddol Ôl-raddedig Cymru i ddyfarnu CCST, gan y GDC, yn amodol ar gwblhau gofynion hyfforddi’r Ddeoniaeth.

Disgwylir i benodeion wneud trefniadau teithio priodol i fynychu Clinigau Cymunedol yn Ne Cymru

Gellir gweld y gofynion cymwysterau a chofrestriad proffesiynol ynghyd â meini prawf cymhwysedd eraill ym manyleb y person. Mae manyleb y person ar gyfer yr arbenigedd hwn ar gael ar y wefan Hyfforddiant Arbenigol, y gellir ei chyrchu drwy Oriel

Bydd angen i bob ymgeisydd llwyddiannus fod yn destun gwiriadau cyn cyflogi, gan gynnwys Gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

I weld Manyleb y Person ac i ymgeisio am y swydd hon ewch i: Oriel - Swydd Wag

Atodiadau:

  1. Swydd-ddisgrifiadau

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Llun 17eg Mai 2021 am 17:00.

Dyddiad cyfweld: Dydd Iau 17eg Mehefin 2021 (am y tro) trwy fideo-gynadledda.

Dyddiad cychwyn: Dydd Mercher 1af Medi 2021 (am y tro).