Neidio i'r prif gynnwy

Penodi Cofrestrydd Arbenigol mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol yng Nghymru

Gwahoddir ceisiadau am swydd hyfforddi arbenigol mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol gydag Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer hyfforddeion sy'n dymuno ymuno â rhaglen hyfforddi sy'n arwain at ddyfarnu Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant Arbenigedd (CCST) yn yr arbenigedd hwn.

Disgwylir i ymgeiswyr fod â dealltwriaeth o gwricwlwm deintyddol iechyd cyhoeddus a rolau a chyfrifoldebau ymgynghorydd ym maes Iechyd Cyhoeddus Deintyddol.

Mae Deon Deintyddol Ôl-raddedig Cymru wedi cymeradwyo'r swydd hon.

Bydd cynnydd yn y rhaglen yn destun adolygiad blynyddol boddhaol.  Bydd hyd arferol yr hyfforddiant fel y'i pennir gan gwricwlwm y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC) ar gyfer yr arbenigedd.  Bydd cymhwysedd ar gyfer argymhelliad gan Ddeon Deintyddol Ôl-raddedig Cymru i ddyfarnu CCST, gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, yn amodol ar gwblhau gofynion hyfforddi'r ddeoniaeth.

Mae ceisiadau am y swydd uchod yn agored i wladolion AEE y DU a meddygon tramor.  Bydd angen i bob ymgeisydd llwyddiannus fod yn destun gwiriadau cyn cyflogi, gan gynnwys Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

I weld Manyleb y Person a gwneud cais am y swydd hon ewch i: Oriel - Swydd Wag

Atodiadau:

  1. Disgrifiad Swydd (South Wales)
  2. Disgrifiad Swydd (Swansea Bay)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Llun 10  Mai 2021 am 17:00.

Dyddiad y cyfweliad: dydd Llun 7 Mehefin 2021 (dros dro) drwy fideo-gynhadledd.

Dyddiad dechrau: dydd Mercher 1 Medi 2021 (dros dro).