Neidio i'r prif gynnwy

System Rheoli Dysgu ar gyfer AaGIC

Diweddariad Pwysig: System Rheoli Dysgu ar gyfer AaGIC

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod system rheoli dysgu newydd AaGIC (LMS), Y Tŷ Dysgu bellach yn fyw. Gallwch gofrestru am gyfrif yn Ytydysgu Heiw.

Beth yw effaith hyn ar eich cofnodion yn y system flaenorol, Maxcourse?

Cafodd Maxcourse ei ddadgomisiynu ar 31 Gorffennaf 2023. Anfonwyd sawl neges gyfathrebu i'r proffesiwn i roi cyngor am y camau gofynnol yr oedd angen eu cymryd gan y proffesiwn deintyddol i gadw unrhyw gofnodion DPP  ym meddiant Maxcourse.

Bydd AaGIC yn cadw cofnod mynychu’r system flaenorol, Maxcourse am dystiolaeth o hyfforddiant DPP a gyflawnwyd gyda ni. Mae'r wybodaeth hon a gedwir gan Maxcourse yn cynnwys enw a chyfeiriad e-bost y defnyddwyr.

Polisi preifatrwydd ar gyfer AaGIC 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r uchod, cysylltwch â HEIW.Dental@wales.nhs.uk/Gweler: 03300 584 219.