Neidio i'r prif gynnwy

Y gwersi a ddysgwyd

Dental implant

Pan fyddwch yn darllen yr enghreifftiau hyn, efallai y byddwch eisiau

  • Ystyried – a yw hyn yn berthnasol i’n practis? A ellir dysgu o hyn?
  • Gweithredu - os yw’n bosibl, gwnewch newidiadau yn eich practis
  • Rhybudd - dywedwch wrth yr uwch staff os oes angen newid pethau, ond bod angen eu help neu eu cefnogaeth arnoch i wneud hynny
  • Cau – sicrhau bod y newidiadau’n cael eu cwblhau a bod y tîm ymarfer yn gwybod amdanynt
 

Mae’r system hon i rannu a dysgu gwersi oddi wrth ei gilydd yn broses newydd ar gyfer AaGIC ac mae’n arloesol iawn ym maes gofal iechyd. Hoffem wybod a yw’n ddefnyddiol i chi a beth yw eich barn chi amdani. Anfonwch unrhyw sylwadau at HEIW.dentalQI@wales.nhs.uk.