Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau dyletswyddau estynedig

People following a course

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau a fydd yn galluogi gweithwyr proffesiynol cofrestredig ym maes gofal deintyddol (DPC) i ddatblygu sgiliau ychwanegol yn unol â chanllawiau Cwmpas Ymarfer y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (CDC).

Dim ond os oes ganddynt y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol a’u bod yn gymwys ac wedi’u hyfforddi i wneud hynny y dylai gweithwyr proffesiynol ym maes deintyddiaeth ymgymryd â thasg neu fath o driniaeth neu wneud penderfyniadau ynghylch gofal claf.

  • Cymryd Argraffiadau
  • Tynnu pwythau [ar ôl i ddeintydd edrych ar yr anaf]

Cysylltwch â Kath Liddington, Swyddog Gweinyddol y Tîm Deintyddol Cymru: katherine.liddington@wales.nhs.uk - ffôn: 01443 824274 - i gael gwybod mwy

  • Defnyddio Fflworid

Gellir hyfforddi nyrsys deintyddol mewn practis gyda chontract diwygiedig o fewn eu practisau, o dan y Rhaglen ‘Making Prevention Work in Practice (MPWiP)’ - cysylltwch â Martine Cuddihy martine.cuddihy@wales.nhs.uk  i gael manylion.