Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr proffesiynol ym maes deintyddiaeth

Dental implant

Yn ystod yr argyfwng hwn, mae cyrsiau wyneb yn wyneb wedi cael eu canslo. Yn y cyfamser, mae nifer o gyrsiau OnSync wedi cael eu hysbysebu, y gellir eu cwblhau yn niogelwch a chysur eich cartref - gweler MaxCourse am fanylion.

Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod gan ddeintyddfeydd yng Nghymru weithwyr proffesiynol ym maes gofal deintyddol sy’n gallu dal i ddarparu gofal iechyd rheng flaen sy’n canolbwyntio ar y claf.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol raglenni a gynigir i ddiwallu anghenion hyfforddi pob gweithiwr proffesiynol ym maes gofal deintyddol yng Nghymru.

Os oes gennych ddiddordeb, gallwch ddod o hyd i gwrs ar Maxcourse