Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni DPP

Dentist using a dental prosthesis

Mae dros 200 o gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gael ledled Cymru yn ein canolfannau ôl-radd pwrpasol.

Mae pob canolfan ôl-radd yn cynnal rhaglen helaeth o gyrsiau a diwrnodau astudio sydd i gyd wedi’u dilysu’n llawn. Mae’r cyrsiau’n agored i ymarferwyr yn y GIG sydd â rhif Perfformiwr. Gall deintyddion sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol (GDS) neu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (CDS) hefyd fynychu'r cyrsiau hyn.

Gall Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol (GDP) nad ydynt yn rhan o’r GIG fynychu’r cyrsiau, ond codir ffi fechan arnynt.

I gael rhestr o’r cyrsiau sydd ar gael ac i archebu lle, ewch i’n system archebu lle ar gyrsiau - dolen isod